Lokalplan
Amager Vest

Ny Tøjhus tillæg 4 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en bygning med serviceerhverv, udvidelse af det eksisterende hotel samt en daginstitution.

Høringsfrist:

25. september 2019
Åben
Lokalplan
Nørrebro

Nørre Hospital tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt, at der kan indrettes serviceerhverv i bebyggelsen.

Høringsfrist:

26. september 2019
Åben
Foto af lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Øst

Lindgreens Allé II - lokalplanforslag

Lokalplanen vil ophæve og erstatte lokalplan 550 Lindgreens Allé. Forslaget udlægger området til boliger, serviceerhverv og institution.

Høringsfrist:

23. october 2019
Åben
Lokalplan
Amager Vest

Prinsesse Christines Vej - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej.

Høringsfrist:

28. october 2019
Åben
Lokalplan
Amager Vest

Englandsvej 51 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger og udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

4. november 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Mozarts Plads - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre ny udformning af Mozarts Plads i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen.

Høringsfrist:

14. november 2019
Åben