Luftfoto af lokalplanområdet Sundparken
Lokalplan
Amager Øst

Sundparken - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre, at der opføres et plejecenter samt et seniorbofælleskab i Sundparken.

Høringsfrist:

22. november 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Amager Strandpark
Lokalplan
Amager Øst

Amager Strandpark - revideret lokalplanforslag

Det reviderede lokalplanforslag skal reducere byggemulighederne i Amager Strandpark ift. det første lokalplanforslag fra efteråret 2018.

Høringsfrist:

6. december 2019
Åben
Lokalplan
Nørrebro

Hermodsgade - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre private ungdoms-og kollegieboliger med samlet etageareal på op til ca. 5.800 m2 på ejendommene Hermodsgade 26-28.

Høringsfrist:

20. december 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Teglværkshavnen tillæg 11
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 11 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en grundskole og et parkeringshus med idrætshal ovenpå.

Høringsfrist:

2. january 2020
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Holmen II tillæg 5
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Holmen II tillæg 5 - forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre anlæg af park på Dokøen og fastlægge en ny placering for parkering til Operaen

Høringsfrist:

6. january 2020
Åben