Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Holmen II tillæg 4 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringsfrist:

5. april 2019
Åben