Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen - tillæg 4 - lokalplan 310-4

Tillæg nr. 4 skal omdanne den midterste og den nordvestlige del af Teglholmen samt området vest for Belvederekanalen.

Høringsfrist:

13. september 2010
Lukket
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Forslag til Kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby

Borgerrepræsentationen har den 16.juni.2010 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring

Høringsfrist:

10. september 2010
Lukket
Lokalplan
Amager Øst

Amager Kulturpunkt - lokalplan 454

Lokalplanen skal sikre et alsidigt og levende bymiljø omkring Amager Kulturpunkt og butiksområdet ved Amagerbrogade.

Høringsfrist:

1. september 2010
Lukket
Lokalplan
Nørrebro

Vibevej 25 - lokalplan 458

Lokalplanen skal give mulighed for, at der på ejendommen Vibevej 25-29 kan opføres et kulturhus/moské.

Høringsfrist:

30. juni 2010
Lukket
Lokalplan
Amager Vest

Sundbyvang - lokalplan 451

Omdannelse af eksisterende Behandlingscenter "Sundbyvang" samt opførelse af boliger.

Høringsfrist:

18. juni 2010
Lukket
Lokalplan
Amager Vest

Sundbygaard - lokalplan 452

Omdannelse af Bocentret "Sundbygaard" samt opførelse af boliger.

Høringsfrist:

18. juni 2010
Lukket
Lokalplan
Valby

Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448

Lokalplanen skal muliggøre, at de tidligere industriejendomme omkring Ny Ellebjerg Station kan omdannes til bykvarter.

Høringsfrist:

25. maj 2010
Lukket
Lokalplan
Valby

Valbygårdsvej - lokalplan 450

Sikring af område med blandet villa- og etagebebyggelse langs Valbygårdsvej

Høringsfrist:

26. april 2010
Lukket
Lokalplan
Østerbro

Fælledklubberne - lokalplan 447

Nyt klubhus i Fælledparken

Høringsfrist:

23. april 2010
Lukket
Lokalplan
Østerbro

Ryparken Skøjtehal - annulleret lokalplanforslag

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af en skøjtehal ved Ryparken Idrætsanlæg. Skøjtehallen skal erstatte den gamle skøjtehal ved Parken.

Høringsfrist:

15. marts 2010
Lukket
Andet
Østerbro

Nordhavnsvej - supplerende høring om støj

Københavns Kommune har fået foretaget supplerende støjberegninger og sender de nye beregninger i offentlig høring.

Høringsfrist:

10. marts 2010
Lukket
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Stibroer over Inderhavnen - lokalplan nr. 446

Broforbindelse over Inderhavnen, samt broforbindelser over Christianshavns kanal Trangraven og Proviantmagasingraven

Høringsfrist:

10. marts 2010
Lukket

Sider