Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Sydhavnsgade - lokalplan 584, kommuneplantillæg nr. 32 og miljørapport

Planforslagene muliggør omdannelse af et erhvervsområde ved Sydhavnsgade til et bykvarter med boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

20. august 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Studiestræde tillæg 1 - lokalplan 312-1

Lokalplanen gør det muligt at indrette boliger og erhverv på ejendommen Nørregade 13-15 og Sankt Peders Stræde 1-3.

Høringsfrist:

19. august 2019
Lukket
Lokalplan
Østerbro

Vibenshus Runddel Vest - lokalplan 580 og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et etageboligbyggeri og en kontorbygning, samt sikre bevaring af ejendommen Jagtvej 169A.

Høringsfrist:

16. august 2019
Lukket
Lokalplan
Bispebjerg

Rentemestervej - lokalplan 581 og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre af etageboligbyggeri.

Høringsfrist:

9. august 2019
Lukket
Andet
Indre By-Christianshavn

Nyindretning af Dantes Plads

Dantes Plads skal nyindrettes efter anlæg af parkeringskælder under pladsen.

Høringsfrist:

4. august 2019
Lukket
Andet
Vanløse

Tilladelse efter vandløbsloven til renovering af Sortebro

Tilladelse efter vandløbsloven til renovering af Sortebro over Harrestrup Å ved Damhusdæmningen

Høringsfrist:

18. juli 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Høring af forslag til kvalitetsstandarder for udvalgte indsatser i Borgercenter Voksne

Socialforvaltningen sender hermed forslag til kvalitetsstandarder på en række områder i Borgercenter Voksne i høring.

Høringsfrist:

2. juli 2019
Lukket
Andet
Valby

Stormflodssikring af Renseanlæg Damhusåen

BIOFOS har på vegne af HOFOR søgt om stormflodssikring af Renseanlæg Damhusåen

Høringsfrist:

21. juni 2019
Lukket
Skråfoto der viser reguleringsplanens område
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Ophævelse af reguleringsplan Skelbækgade

Forslag til ophævelse af reguleringsplan fra 1947

Høringsfrist:

5. juni 2019
Lukket
Foto over lokalplanområdet Drejervej
Dagtilbud og skole
Hele byen

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer.

Høringsfrist:

5. juni 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Laksegade Øst - lokalplan 579

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området til blandet bolig- og erhvervskvarter med detailhandel i stueetagen.

Høringsfrist:

3. juni 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Toftegårds Plads tillæg 1 - lokalplan 17-1

Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere lægepraksis i området.

Høringsfrist:

22. maj 2019
Lukket

Sider