Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Forslag til Kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby

Borgerrepræsentationen har den 16.juni.2010 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring

Høringsfrist:

10. september 2010
Lukket
Lokalplan
Amager Øst

Amager Kulturpunkt - lokalplan 454

Lokalplanen skal sikre et alsidigt og levende bymiljø omkring Amager Kulturpunkt og butiksområdet ved Amagerbrogade.

Høringsfrist:

1. september 2010
Lukket
Lokalplan
Nørrebro

Vibevej 25 - lokalplan 458

Lokalplanen skal give mulighed for, at der på ejendommen Vibevej 25-29 kan opføres et kulturhus/moské.

Høringsfrist:

30. juni 2010
Lukket
Lokalplan
Amager Vest

Sundbyvang - lokalplan 451

Omdannelse af eksisterende Behandlingscenter "Sundbyvang" samt opførelse af boliger.

Høringsfrist:

18. juni 2010
Lukket
Lokalplan
Amager Vest

Sundbygaard - lokalplan 452

Omdannelse af Bocentret "Sundbygaard" samt opførelse af boliger.

Høringsfrist:

18. juni 2010
Lukket
Lokalplan
Valby

Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448

Lokalplanen skal muliggøre, at de tidligere industriejendomme omkring Ny Ellebjerg Station kan omdannes til bykvarter.

Høringsfrist:

25. maj 2010
Lukket
Lokalplan
Valby

Valbygårdsvej - lokalplan 450

Sikring af område med blandet villa- og etagebebyggelse langs Valbygårdsvej

Høringsfrist:

26. april 2010
Lukket
Lokalplan
Østerbro

Fælledklubberne - lokalplan 447

Nyt klubhus i Fælledparken

Høringsfrist:

23. april 2010
Lukket
Lokalplan
Østerbro

Ryparken Skøjtehal - annulleret lokalplanforslag

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af en skøjtehal ved Ryparken Idrætsanlæg. Skøjtehallen skal erstatte den gamle skøjtehal ved Parken.

Høringsfrist:

15. marts 2010
Lukket
Andet
Østerbro

Nordhavnsvej - supplerende høring om støj

Københavns Kommune har fået foretaget supplerende støjberegninger og sender de nye beregninger i offentlig høring.

Høringsfrist:

10. marts 2010
Lukket
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Stibroer over Inderhavnen - lokalplan nr. 446

Broforbindelse over Inderhavnen, samt broforbindelser over Christianshavns kanal Trangraven og Proviantmagasingraven

Høringsfrist:

10. marts 2010
Lukket
Andet
Hele byen

Tung trafik (fornyet høring)

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge køretøjer for københavnerne generelt.

Høringsfrist:

1. marts 2010
Lukket

Sider