Lokalplan
Amager Vest

Englandsvej 51 - lokalplan 592

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger og udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

4. november 2019
Lukket
Lokalplan
Amager Vest

Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej.

Høringsfrist:

28. oktober 2019
Lukket
Foto af lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Øst

Lindgreens Allé II - lokalplan 593

Lokalplanen vil ophæve og erstatte lokalplan 550 Lindgreens Allé. Forslaget udlægger området til boliger, serviceerhverv og institution.

Høringsfrist:

23. oktober 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Høring af forslag til kvalitetsstandard til Københavns Kommunes krisecentre 2020-21

Socialforvaltning har opdateret kvalitetsstandarden for Københavns Kommunes krisecentre (jf. servicelovens §§ 109 og 110)

Høringsfrist:

11. oktober 2019
Lukket
Lokalplan
Nørrebro

Nørre Hospital tillæg 2 - lokalplan 211-2

Lokalplanen skal gøre det muligt, at der kan indrettes serviceerhverv i bebyggelsen.

Høringsfrist:

26. september 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet Ny Tøjhus tillæg 4
Lokalplan
Amager Vest

Ny Tøjhus tillæg 4 - lokalplan 327-4

Lokalplanen vil muliggøre opførelse af en bygning med serviceerhverv, udvidelse af det eksisterende hotel samt en daginstitution.

Høringsfrist:

25. september 2019
Lukket
Lokalplan
Vanløse

Damhusengens Skole - Supplerende høring

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Høringsfrist:

18. september 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Blushøjvej II - lokalplan 583

Lokalplanen gør det muligt at opføre ny erhvervsbebyggelse i form af et lagerhotel og centralkøkken til produktion af skolemad.

Høringsfrist:

11. september 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023

Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 udløber ved udgangen af 2019. Et forslag til ny politik for perioden 2020-2023 sendes nu i høring.

Høringsfrist:

1. september 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023

Den nuværende biblioteksstrategi udløber ved udgangen af 2019. Derfor sendes et forslag til en ny biblioteksplan for 2019-2023 nu i høring.

Høringsfrist:

30. august 2019
Lukket
Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Andet
Amager Vest

Ansøgning om tilladelse til erosionssikring af Nordre Landkanal

Ansøgning efter vandløbsloven om tilladelse til erosionssikring på nogle strækninger af Nordre Landkanal

Høringsfrist:

28. august 2019
Lukket
Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Andet
Hele byen

Miljøgodkendelse af vandflyveplads i Københavns Havn

Københavns Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af en vandflyveplads ved Nordre Toldbod i Københavns havn

Høringsfrist:

26. august 2019
Lukket

Sider