Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Stejlepladsen

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Stejlepladsen

Høringsfrist:

13. december 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet Amager Strandpark
Lokalplan
Amager Øst

Amager Strandpark - revideret lokalplanforslag

Det reviderede lokalplanforslag skal reducere byggemulighederne i Amager Strandpark ift. det første lokalplanforslag fra efteråret 2018.

Høringsfrist:

6. december 2019
Lukket
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse

Høringsfrist:

2. december 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet Sundparken
Lokalplan
Amager Øst

Sundparken - lokalplan 589

Lokalplanen vil muliggøre, at der opføres et plejecenter samt et seniorbofælleskab i Sundparken.

Høringsfrist:

22. november 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Serviceniveauer på området for udsatte børn og unge

Københavns Kommune har udarbejdet serviceniveauer for en række bestemmelser i serviceloven på området for udsatte børn og unge.

Høringsfrist:

22. november 2019
Lukket
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Pumpestationen - lokalplan 585

Lokalplanen gør det muligt at opføre en pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47 som en del af et større underjordisk skybrudsanlæg.

Høringsfrist:

19. november 2019
Lukket
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Lindholmsvej 18 - lokalplan 588

Lokalplanen skal muliggøre en tilbygning til en eksisterende bevaringsværdig bygning på Lindholmsvej 18.

Høringsfrist:

18. november 2019
Lukket
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Vest

Snorresgade tillæg 3 - lokalplan 205-3

Lokalplanen skal muliggøre at den eksisterende bebyggelse på Snorresgade 22 kan anvendes til serviceerhverv.

Høringsfrist:

18. november 2019
Lukket
Foto af loalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

Rovsingsgade tillæg 2 - lokalplan 276-2

Lokalplanen skal muliggøre, at der kan indrettes serviceerhverv i eksisterende bebyggelse.

Høringsfrist:

18. november 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Mozarts Plads - lokalplan 586

Lokalplanen muliggør en ny udformning af Mozarts Plads i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen.

Høringsfrist:

14. november 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Høring vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2020

Ældre i København 2020 beskriver muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65.

Høringsfrist:

11. november 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Hjælp i hverdagen

Københavns Kommune har opdateret kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Høringsfrist:

11. november 2019
Lukket

Sider