Dagtilbud og skole
Hele byen

Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er

Børne- og Ungdomsudvalget i København har besluttet at sende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen i høring.

Høringsfrist:

6. juni 2020
Lukket
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Svanemølleholm - lokalplan 594

Lokalplanen skal gøre det muligt, at Svanemølleholm ved Sundkrogsgade i Nordhavn kan udvikles med op til 110.000 m2 serviceerhverv.

Høringsfrist:

2. juni 2020
Lukket
Dagtilbud og skole
Hele byen

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2021/2022.

Høringsfrist:

1. juni 2020
Lukket
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg

Høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg med tilhørende udkast til VVM-tilladelse

Høringsfrist:

27. april 2020
Lukket
Byggesager
Indre By-Christianshavn

Færgekroen i Tivoli

Ansøgning om nedrivning af den bevaringsværdige bygning Færgekroen i Tivoli

Høringsfrist:

14. april 2020
Lukket
Andet
Indre By-Christianshavn

Ny badezone ved Ofelia Plads, Kyssetrappen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har indsendt en ansøgning om at etablere en ny badezone ved Ofelia Plads (Sankt Annæ Plads 31)

Høringsfrist:

16. marts 2020
Lukket
Forside af tillæg 2020 til Spildevandsplan 2018
Andet
Hele byen

Forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018

Høring af forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018

Høringsfrist:

20. februar 2020
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet Holmen II tillæg 5
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Holmen II tillæg 5 - lokalplan 330-5, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre anlæg af park på Dokøen og fastlægge en ny placering for parkering til Operaen

Høringsfrist:

6. januar 2020
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet Teglværkshavnen tillæg 11
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 11 - lokalplan 310-11

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre en grundskole og et parkeringshus med idrætshal ovenpå.

Høringsfrist:

2. januar 2020
Lukket
Københavnermærket
Andet
Amager Vest

Høring: Anlæg af bygværk ved Nordre Landkanal

Høring i forbindelse med anlæg af bygværk for overfladevand fra Bella Kvarter til Nordre Landkanal, BC-U2

Høringsfrist:

27. december 2019
Lukket
Lokalplan
Nørrebro

Hermodsgade - lokalplan 591

Lokalplanen skal muliggøre private ungdoms-og kollegieboliger med samlet etageareal på op til ca. 5.800 m2 på ejendommene Hermodsgade 26-28.

Høringsfrist:

20. december 2019
Lukket
Andet
Amager Vest

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter på Amager Fælled

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Vejlands Kvarter

Høringsfrist:

20. december 2019
Lukket

Sider