Andet
Hele byen

Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner

Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring.

Høringsfrist:

19. december 2022
Lukket
Andet
Brønshøj-Husum

Kagsmosen og Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport

Høring af miljøkonsekvensrapport for skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Høringsfrist:

5. december 2022
Lukket
Andet
Hele byen

Handicappolitik 2023-2026

Københavns Kommunes handicappolitik 2023-2026 er hermed i høring.

Høringsfrist:

1. december 2022
Lukket
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Bådehavnsgade Vest

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

28. november 2022
Lukket
Dagtilbud og skole
Hele byen

Ny budgetmodel for dagtilbud

Der er udarbejdet et forslag til en ny budgetmodel for dagtilbud.

Høringsfrist:

11. november 2022
Lukket
Dagtilbud og skole
Hele byen

Justering af anvisningsmodel på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet et forslag til justering af pladsanvisningsmodellen på 0-6 årsområdet.

Høringsfrist:

2. november 2022
Lukket
Københavns Kommune logo
Andet
Hele byen

Høring af kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2023

Kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 2023 om serviceydelser i Socialforvaltningens hjemmepleje er i høring.

Høringsfrist:

1. november 2022
Lukket
Andet
Hele byen

Høring vedr. Ældre i København 2023

Høring af Københavns Kommunes kvalitetsstandard, Ældre i København 2023 med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Høringsfrist:

1. november 2022
Lukket
Andet
Hele byen

Metrolinje M5 - idéfasehøring for miljøvurdering

Her finder du information om idéfasehøringen

Høringsfrist:

31. oktober 2022
Lukket
Foto over lokalplanområdet ved Sundmolen i Nordhavn
Lokalplan
Østerbro

Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - supplerende høring

Lokalplanen skal muliggøre nybyggeri i form af indskudte etagedæk i eksisterende pakhus samt en påbygning på det eksisterende pakhus.

Høringsfrist:

31. oktober 2022
Lukket
Lokalplan
Bispebjerg

Drejervej tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at indrette boliger i stueetagen.

Høringsfrist:

25. oktober 2022
Lukket
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Byudvikling ved Ny Ellebjerg Station og Ellebjergvej

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg.

Høringsfrist:

24. oktober 2022
Lukket

Sider