Dagtilbud og skole
Hele byen

Skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavnsgadekvarteret

Der er udarbejdet forslag til skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavngadekvarteret, som sendes i offentlig høring.

Høringsfrist:

22. januar 2023
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Ny Hotel- og Restaurantskole
Lokalplan
Valby

Ny Hotel- og Restaurantskole - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre muliggøre en ny fagskole og udvikling af et campusområde med almene-, ungdoms- og familieboliger samt serviceerhverv

Høringsfrist:

4. januar 2023
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Englandsvej Nord
Lokalplan
Amager Vest

Englandsvej Nord - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af op til 1.430 m2 nybyggeri.

Høringsfrist:

28. december 2022
Åben
Andet
Hele byen

Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner

Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring.

Høringsfrist:

12. december 2022
Åben
Andet
Brønshøj-Husum

Kagsmosen og Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport

Høring af miljøkonsekvensrapport for skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Høringsfrist:

5. december 2022
Åben
Andet
Hele byen

Handicappolitik 2023-2026

Københavns Kommunes handicappolitik 2023-2026 er hermed i høring.

Høringsfrist:

1. december 2022
Åben
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Bådehavnsgade Vest

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

28. november 2022
Lukket
Dagtilbud og skole
Hele byen

Ny budgetmodel for dagtilbud

Der er udarbejdet et forslag til en ny budgetmodel for dagtilbud.

Høringsfrist:

11. november 2022
Lukket
Dagtilbud og skole
Hele byen

Justering af anvisningsmodel på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet et forslag til justering af pladsanvisningsmodellen på 0-6 årsområdet.

Høringsfrist:

2. november 2022
Lukket
Københavns Kommune logo
Andet
Hele byen

Høring af kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2023

Kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 2023 om serviceydelser i Socialforvaltningens hjemmepleje er i høring.

Høringsfrist:

1. november 2022
Lukket
Andet
Hele byen

Høring vedr. Ældre i København 2023

Høring af Københavns Kommunes kvalitetsstandard, Ældre i København 2023 med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Høringsfrist:

1. november 2022
Lukket
Andet
Hele byen

Metrolinje M5 - idéfasehøring for miljøvurdering

Her finder du information om idéfasehøringen

Høringsfrist:

31. oktober 2022
Lukket

Sider