Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Østergade 27 - lokalplanforslag

Lokalplanen muliggør nedrivning af den bevaringsværdige ejendoms øverste etage, etablering af to nye tilbagetrukne etager mv.

Høringsfrist:

10. january 2018
Åben
Kommuneplan
Hele byen

Butiksstørrelser for detailhandel

Forudgående høring om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

17. december 2017
Åben
Foto af lokalplanområdet ved Enghave Brygge
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Enghave Brygge tillæg nr. 2 - lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget skal muliggøre serviceerhverv i tre ejendomme ved H.C. Ørstedværket

Høringsfrist:

12. december 2017
Åben
Kommuneplan
Indre By-Christianshavn

Forslag til Kommuneplantillæg for Søkvæsthhuset

Forslag til Kommuneplantillæg skal muliggøre nye anvendelser til serviceerhverv og boliger i det fredede Søkvæsthus og tilstødende bygninger

Høringsfrist:

26. november 2017
Åben
Andet
Hele byen

Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen

Høring om forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008

Høringsfrist:

24. november 2017
Åben
Dagtilbud og skole
Hele byen

Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole

Denne høring vedrører alene den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler, som skal justeres som konsekvens af den nye model.

Høringsfrist:

20. november 2017
Lukket
Byggesager
Valby

Ottiliavej 3

Etablering af aktivitetslokaler til flygtninge ”Welcome House”

Høringsfrist:

20. november 2017
Lukket
Andet
Hele byen

Københavns Kommunes nye handicappolitik

Så er udkastet til Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 i høring.

Høringsfrist:

10. november 2017
Lukket
Foto af lokalplanområdet Lønstrupgård
Lokalplan
Vanløse

Lønstrupgård - Supplerende høring

Lokalplanforslaget vil muliggøre etablering af ca. 52 nye tagboliger og nybebyggelse i den eksisterende almene boligbebyggelse Lønstrupgård.

Høringsfrist:

26. october 2017
Lukket
Andet
Amager Øst

Idéer og forslag, VVM for olietanke OTC Syd på prøvestenen

Københavns Kommune indkalder idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i miljøkonsekvensrapport for OTC.

Høringsfrist:

24. october 2017
Lukket
Andet
Brønshøj-Husum

Hindring af vandets friet løb ved opstemming i Fælstningskanalen

Københavns Kommune vil oprense Fæstningskanalen fra Åkandevej til den Øvre Batardeau

Høringsfrist:

12. october 2017
Lukket
Byggesager
Amager Vest

Tingvej 4-8

Opførelse af ejendom med boliger og erhverv

Høringsfrist:

11. october 2017
Lukket

Sider