Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanforslaget
Lokalplan
Vanløse

Slotsherrensvej Vest - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne eksisterende bygninger samt opføre ny bebyggelse til boliger, supermarked og plejecenter.

Høringsfrist:

24. november 2023
Åben
Luftfotot over lokalplanområdet Hamletsgade
Lokalplan
Nørrebro

Hamletsgade - revideret lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre ny erhvervsbebyggelse, en offentlig tilgængelig forbindelse samt fastlægge bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

22. november 2023
Åben
Andet
Hele byen

Revision af Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift

Høring af revision af Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift

Høringsfrist:

30. oktober 2023
Åben
Andet
Hele byen

Høring om kvalitetsstandarden Hjælp i Hverdagen 2024 om serviceydelser i Socialforvaltningens hjemmepleje

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet kvalitetsstandard for serviceydelser.

Høringsfrist:

27. oktober 2023
Åben
Forsiden af Ældre i København, hvor man får at vide, at man kan klikke videre og finde tilbud til dig, der er fyldt 65 år og bor i Københavns Kommune
Andet
Hele byen

Høring af Ældre i København 2024, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandard, med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse

Med høringen kan du sende evt. bemærkninger til beskrivelserne af tilbuddene, særligt med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Høringsfrist:

27. oktober 2023
Åben
Andet
Hele byen

Høring om Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026

Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026 sætter rammen for kommunens arbejde på senior- og ældreområdet i de kommende år.

Høringsfrist:

1. oktober 2023
Lukket
Kommuneplan
Hele byen

Forslag til Kommuneplanstrategi 2023

Høring om Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad

Høringsfrist:

29. september 2023
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet Jagtvej 101
Lokalplan
Nørrebro

Fix-karréen tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare et gårdareal tilhørende ejendommen Jagtvej 101, matr.nr 6121.

Høringsfrist:

25. september 2023
Lukket
Byggesager
Valby

Kulbanevej 32

Ansøgning om nedrivning af bygning 2 på adressen Kulbanevej 32

Høringsfrist:

19. september 2023
Lukket
Kryds ved Dybbølsbro
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Trafikal helhedsplan omkring Dybbølsbro

Udkast til trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro skal sikre en overordnet planlægning og fremtidssikring af området.

Høringsfrist:

17. september 2023
Lukket
Lokalplan
Bispebjerg

Hejrevej-karéen tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvide anvendelsen til også at gælde uddannelsesinstitution for adressen Svanevej 14-16.

Høringsfrist:

15. september 2023
Lukket
Lokalplan
Østerbro

Krausesvej tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny fagbygning til Heibergskolen

Høringsfrist:

15. september 2023
Lukket

Sider