Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Laksegade Øst - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området til blandet bolig- og erhvervskvarter med detailhandel i stueetagen.

Høringsfrist:

3. june 2019
Åben
Skråfoto der viser reguleringsplanens område
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Ophævelse af reguleringsplan Skelbækgade

Forslag til ophævelse af reguleringsplan fra 1947

Høringsfrist:

29. may 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Sundmolen tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri og indrette friarealer på spidsen af Sundmolen.

Høringsfrist:

20. may 2019
Åben
Andet
Brønshøj-Husum

Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken.

Høringsfrist:

20. may 2019
Åben
Andet
Hele byen

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 sætter rammen for, hvordan der vil blive arbejdet med støj fra vejtrafikken i København.

Høringsfrist:

1. may 2019
Åben
Andet
Valby

Parkeringszone

Afklaring af parkeringsmønstre for beboere på Vigerslev Allé 5-19

Høringsfrist:

24. april 2019
Åben
Andet
Østerbro

Brug af søvand til vanding af parkbeplantning

Ansøgning om tilladelse til brud af søvand til vanding af parkbeplantning og til brug i kommunens fejebiler

Høringsfrist:

24. april 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Holmen II tillæg 4 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringsfrist:

5. april 2019
Lukket
Andet
Indre By-Christianshavn

Etablering af badezone på Kalvebod Bølge

Kultur og Fritidsforvaltningen ansøger om, at etablere en ny badezone på den nordlige del af Kalvebod Bølge

Høringsfrist:

22. march 2019
Lukket
Københavnermærket
Andet
Hele byen

Regulativ for affald

Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2019

Høringsfrist:

8. march 2019
Lukket
Andet
Hele byen

Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Københavns Kommunes nuværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er udløbet. En revideret indsatsplan sendes hermed i høring.

Høringsfrist:

6. march 2019
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Kampsportens hus - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et sportsanlæg på hjørnet af Frederikssundsvej og Lygten.

Høringsfrist:

5. march 2019
Lukket

Sider