Andet
Brønshøj-Husum

Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken, og danner grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning.

Høringsfrist:

27. juni 2021
Åben
Andet
Hele byen

Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København

Forslag til Risikostyringsplan 2021 er i høring indtil den 16. juni 2021.

Høringsfrist:

16. juni 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Glentevej - lokalplanforslag

Lokalplanen muliggør ændret anvendelse og nyindretning af en eksisterende erhvervsejendom. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

7. juni 2021
Åben
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Tingbjerg - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 150.000 m² nybyggeri hovedsageligt som private boliger.

Høringsfrist:

21. maj 2021
Åben
Andet
Hele byen

Høring af vejledende visitationsgrundlag for servicelovens § 82 (Grib København) i Borgercenter Voksne

Socialforvaltningen sender hermed udkast til et administrativt fastsat vejledende visitationsgrundlag for servicelovens § 82 a, b og d.

Høringsfrist:

19. maj 2021
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

De Gamles By - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en ny skole og et nyt Center for Diabetes samt fastholde de grønne områder Nordpolen og Sydpolen.

Høringsfrist:

5. maj 2021
Lukket
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Tunnelfabrikken - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre at Tunnelfabrikken kan udvikles med op til 80.100 m². Ved ombygning af eks. bygninger og nye ungdomsboliger.

Høringsfrist:

26. april 2021
Lukket
Dagtilbud og skole
Hele byen

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2022/2023.

Høringsfrist:

23. april 2021
Lukket
Luftfoto over lokalplanområdet Ørestad Syd tillæg 4
Lokalplan
Amager Vest

Ørestad Syd tillæg 4 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny daginstitution

Høringsfrist:

5. april 2021
Lukket
Københavns Kommune
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Holmen II tillæg 6 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muliggøre etablering af en overdækket landskabsbro mellem Operaparken og Operaen.

Høringsfrist:

29. marts 2021
Lukket
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 13 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en daginstitution indenfor byggefelt Q (syd).

Høringsfrist:

25. marts 2021
Lukket
Logo
Andet
Hele byen

Regulativer for affald

Udkast til regulativer for affald 2021

Høringsfrist:

21. marts 2021
Lukket

Sider