Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Fisketorvet II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre serviceerhverv med mulighed for boliger ved det sydlige hjørne af Fisketorvet.

Høringsfrist:

29. januar 2024
Åben