Andet
Hele byen

Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høring af Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet

Høringsfrist:

29. oktober 2021
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Skole i Kødbyen
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Skole i Kødbyen - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny skole med madskole og idrætshal.

Høringsfrist:

3. november 2021
Åben
Andet
Hele byen

Høring af kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2022

Socialforvaltningens kvalitetsstandard for den sociale hjemmepleje Hjælp i hverdagen 2022 sendes i høring fra den 6/10 til den 3/11.

Høringsfrist:

3. november 2021
Åben
Andet
Hele byen

Høring vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2022

Ældre i København 2022 beskriver muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65.

Høringsfrist:

3. november 2021
Åben
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Høring vedr. ansøgning om badezone ved Teglholm Brygge

Høringsfrist:

8. november 2021
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Indre By-Christianshavn

Holmen II tillæg 7 - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Planerne skal gøre det muligt at etablere et botilbud, en daginstitution og et fælleshus på Margretheholmen.

Høringsfrist:

25. november 2021
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Hedegaardsvej II
Lokalplan
Amager Øst

Hedegaardsvej II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området med ca. 200 kollegieboliger

Høringsfrist:

21. december 2021
Åben