Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 6. october 2015
Svarnummer:
47

Indsendt af

Mikkel Hald

Virksomhed / organisation

Fritidshjemmet Storegårdsvej

Postnr.

1663

By

Copenhagen

Høringssvar

Det er glædeligt at læse i forvaltningens oplæg, at der ikke skal ændres i ledelsesstrukturen i forbindelse med den omlægning af fritidstilbud som bla. er planlagt for Korsager skole. Det er vedtaget, at det skal være et selvejende tilbud beliggende på to matrikler - en på Korsager skole og en på Fritidshjemmet Storegårdsvej. Det er dog svært for mig at se, hvordan det kan undgå at påvirke ledelsesstrukturen såfremt der - som jeg har forstået det - skal ansættes en leder og en pædagogisk leder i stedet for en leder på hver matrikel. De eventuelle kortsigtede økonomiske fordele og det faktum, at det sikkert er "nemmere" for en forvaltning og en skoleledelse at skulle samarbejde med en leder fremfor to, vejer uendeligt lidt i forhold til de store fordele, der er ved at have en egentlig leder på hver matrikel: - synlig ledelse med kendskab til børn og deres forældre - ledelse, der oplever dagligdagen for personale og derfor er tæt på daglige udfordringer og behov - ledelse, der leder og går forrest - ledelse, der sparrer i hverdagen - ledelse, der hver dag står til rådighed - ledelse, der indgår i personalemøder og rent faktisk ved, hvilke børn der tales om og kan byde ind i arbejdet omkring børnene - ledelse som alle børn og forældre kender - ledelse, der ikke har for store personalegrupper - og meget, meget mere... Jeg frygter, at såfremt der bliver en slags overleder vil alt dette - og meget, meget mere - gå tabt og blive noget andet og dårligere. Dårligere for personalet, dårligere for forældrene og ikke mindst dårligere for børnene. I disse tider, hvor andre faggrupper end pædagoger og lærere står frem og betvivler børnenes ve og vel i forbindelse med den nye folkeskolereform, er det vores pligt at gøre børnenes tid i fritidstilbuddene bedst mulig og sikre de bedste rammer for en kvalitativ pædagogik. Dette opnås mest optimalt med de dygtigste medarbejdere og den bedste ledelse, og det må være en leder med ledelsesret tættest på personalet. Det er mit indtryk, at det ikke vil være en hæmsko for et tæt og udbytterigt samarbejde mellem, såvel de to matrikler, som mellem fritidstilbud, netværk, skole og forvaltning at have en egentlig leder på hver matrikel. Det vil endda kunne skabe den ro og sikkerhed for personalet, der gør, at vi efter en meget turbulent tid endelig kan hengive os til det arbejde, vi er ansat til at gøre. Nemlig at give børnene den omsorg, støtte og inspiration de har brug for.

Få nyt om høringer

Abonnér