Justering af klynger og netværk

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. august 2015 til 9. october 2015

Sagsnummer

2015-0157818

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. october 2015

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. august 2015 behandlet indstilling om justering af klynger og netværk og besluttet at sende forslaget i høring.
Med Fremtidens Fritidstilbud bliver fritidsstrukturen i København ændret. Det indebærer blandt andet, at fritidshjem og klubber samles organisatorisk i henholdsvis fritidsinstitutioner og fritidscentre. Dette resulterer i færre enheder/institutioner, samt at nogle af enhederne/institutionerne sammenlægges på tværs af den eksisterende klynge- og netværksstruktur. 
Derfor skal den nuværende organisering af klynger og netværk justeres.
Rammen for forslaget om den konkrete organisering i klynger og netværk er Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om, at:

  • fritidsinstitutioner fremover skal organiseres i én samlet enhed (kommunal, selvejende eller KKFO) til én folkeskole (1:1)
  • klubber organiseres i fritidscentre med én leder (kommunale eller selvejende), som dækker flere skoler.

Principperne bag forslaget til organiseringen af klynger og netværk er, at klynger og netværk fremadrettet skal:

  • understøtte en bæredygtig stillingsstruktur ved at etablere klynger med tilbud til børn og unge i forskellige aldre, så de ansætte kan opretholde samme beskæftigelsesgrad som i dag ved fx også at arbejde i en daginstitution i klyngen
  • sikre institutionernes levedygtighed
  • optimere anvendelse af ressourcer til ledelse samt sikrer brede kompetencer i ledelsesgruppen.

Forslaget sendes i høring for at give jer mulighed for at tilkendegive jeres holdning til anbefalingen af den konkrete organisering i klynger og netværk.
Forslaget stiller IKKE nye eller ændrede krav til ledelsesformen i klynger, netværk eller enheder og forslaget påvirker IKKE den lokale pædagogiske metode, der anvendes i en enhed.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Områdesekretariatet

Få nyt om høringer

Abonnér