Oprettet: 20. august 2015
Svarnummer:
45

Indsendt af

Mette Poulsen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Kære medlemmer af Københavns Borgerepræsentation DSB-grunden Borgmestervangen 5 er en oplagt grund til opførelse af boliger, som vi så desperat mangler i København. Og i særdeleshed billige ungdomsboliger. Som nær nabo kunne man dog af rene egoistiske grunde godt ønske sig et grønt areal. Ikke mindst set i lyset af, at Nørrebro er det mest tæt beboede område i Danmark og med færrest grønne arealer per indbygger. Men selvfølgelig har vi på Nørrebro forståelse og sympati for ikke mindst alle de unge, som desperat mangler en bolig i København. Jeg håber dog, at I stemmer for byggeriet (og her tænker jeg især på det 100 meter høje tårn) med åbne øjne og stemmer ja for en ændring af lokalplanen, fordi I mener, at ønsket om flere boliger i København står over alle andre hensyn, dvs. alle problemerne forbundet med byggeriet. Og I er helt i jeres gode ret til at mene, at det gør det. Jeres ja skal være på trods af: - at der ingen garanti er for, at boligerne bliver reelle ungdomsboliger. Ungdomsboliger med en privat bygherre har unge sædvanligvis ikke råd til at bo i medmindre de får økonomisk støtte af andre (typisk deres forældre) eller optager lån. Kommunen har med en privat bygherre ingen indflydelse på prissætningen…Og der stilles til mit kendskab ikke nogen indirekte garanti ved bl.a. lejlighedernes indretning og størrelse. 50 m2 svarer til en to-værelses lejlighed (17.600 m2)– det er der middelbart mange andre end studerende, der godt kunne tænke sig at bo i. Dertil kommer 11.2000 m2 boliger over 65 m2. - at den øgede trafik (pga. gennemkørsel fra Tagensvej og evt. vareindlevering til Føtex) vil være til stor gene for nærmiljøet – et problem som kun vil blive større, hvis det viser sig, at det ikke bliver studerende uden bil, der kommer til at bo i byggeriet - at en reducering af (i realiteten) 28 ud af 56 parkeringspladser vil være med til at forværre de eksisterende problemer med parkering i området - de helt nærliggende forringelser for naboerne på Borgmestervangen: skyggeforhold (ikke mindst pga. en kun 20m bred vej), støjforhold mv. Derudover vil jeg gerne gøre jer opmærksom på, at et tårn på 100 meter kommer til at være virke meget dominerende i bybilledet. Illustrationen på s. 21 i forslaget, som skulle vise udsigten, hvis man står på hjørnet af Mimersgade og Borgmestervangen virker meget urealistisk. Der er nogle borgere, der frygter, at Danica Pensions donation på 1. mio. kr. til omdannelse af ”Basargrunden” har ”mildnet” politikernes holdning til byggeriet. Det håber jeg dog ikke, for hvis det er tilfældet, har I helt sikkert solgt jer for billigt – for der er ingen tvivl om, at en forhøjelse fra de tilladte 13.000 til 30.000 etagemetre i forslaget til den nye lokalplan er rigtig rigtig mange penge værd. Penge, som staten kunne have brugt meget bedre end til at gøre Danica Pension rigere. Så kære medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation – stem for en ændring af lokalplanen med åbne øjne og vær klar til at se Nørrebros vælgere og ikke mindst naboerne til byggeriet i øjnene bagefter. Med venlig hilsen Mette Poulsen

Få nyt om høringer

Abonnér