Borgmestervangen - lokalplan nr. 526 med kommuneplantillæg nr. 52

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

11. june 2015 til 20. august 2015

Sagsnummer

2015-0123892

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. august 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen gør det muligt at opføre af ca. 510 boliger, heraf ca. 388 ustøttede ungdomsboliger, på Borgmestervangen ved Nørrebro station. 
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 526 Borgmestervangen med kommuneplantillæg nr. 52 som PDF (27 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, udbygningsaftale, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, ændringsforslag, faktaark mv.

 
Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. december 2015
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Borgmestervangen med forslag til kommuneplantillæg som PDF (27 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, udkast til udbygningsaftale, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. juni 2015
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark. 

 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér