Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
121

Indsendt af

Jesper Christiansen og Susanne Bruun Sørensen

Virksomhed / organisation

Skjold og Østerbrogården

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Østerbro den 8.oktober 2015 Til Børn og Unge udvalget Høringssvar – Organisering af fritidscenter Syd i netværk eller i en klynge Opsummering De selvejende institutioner Østerbrogården og Skjold støtter Børne- og Ungeudvalgets beslutning om, at det selvejende Fritidscenter Syd skal organiseres som enten en selvejende klynge eller i et selvejende 0 til 18 års netværk. Vi er ligeledes enig med et flertal i Børne- og Ungeudvalget om, at fritidscenter Syd ikke skal etableres som sit eget netværk. Motivation for at fritidscenter Syd organiseres som del af en selvejende klynge Organiseres fritidscenter Syd i en selvejende klynge, vil bydelens kommunale og selvejende fritidscentre være organiseret på samme vis. Det betyder, at begge centre kan have en robust stillingsstruktur, være økonomisk bæredygtige og på samme tid arbejde og samarbejde specifikt med udvikling af en ungdoms-/fritidspædagogik uden at miste det pædagogiske perspektiv på 0 til 18 års området. Fordelen ved en klynge er blandt andet, at fritidscentret bliver en del af et større økonomisk og stillingsstrukturelt fælleskab således at fritidscentrets leder og medarbejdere kan fokusere på den faglige udvikling. Vi peger konkret på, at fritidscenter Syd bliver en del af den klynge der ved årsskiftet etableres mellem Østerbrogården, Folkebørnehaven, Olriks børnehave m.v. Motivation for at fritidscenter Syd organiseres som del af et selvejende netværk Vi anbefaler, at fritidscenter Syd alternativt bliver en del af IBØ Netværk 5. At det netop er dette netværk er begrundet med, at tre ud af fire af de selvejende klubber der bliver en del af Fritidscenter Syd i forvejen er en del af IBØ Netværk 5 samt det forhold, at der på nuværende tidspunkt er etableret kombinationsstillinger mellem fritidsklubmedarbejdere og 0-6 års institutioner i netværket. Som det fremgår af de høringssvar der er indkommet fra de øvrige institutioner i IBØ Netværk 5, så vil netværket forpligtige sig på, at udvikle bæredygtige stillinger på tværs af institutionerne og i øvrigt indgå i et yderligere forpligtende økonomisk samarbejde. Særligt omkring kombinationsstillinger En af hensigterne med klynger og ny netværksstruktur er, at etablere mulighed for robuste stillingsstrukturer på tværs af institutioner. De høringssvar der er udarbejdet af medarbejdere i vores fritidsklubber argumenterer i deres høringsvar for, at de fortsat ønsker at kunne have kombinationsstillinger i skole, vuggestuer og/eller børnehaver. Vi er enige i, at kombinationsstillinger er en forudsætning for en robust stillingsstruktur for at kunne fastholde den gode arbejdskraft på området. Det er kun muligt ifald det kommende fritidscenter organiseres som en del af en klynge eller et forpligtende netværk. Det giver derfor ingen mening at organisere fritidscenter Syd som sit eget netværk, hvilket i øvrigt Børne- og Ungeudvalget udvalget i august 2015 allerede har besluttet ikke vil ske. På vegne af institutionsbestyrelserne i Skjold og Østerbrogården Med venlig hilsen Susanne Bruun Sørensen Formand Østerbrogården Jesper Christiansen Formand Skjold

Få nyt om høringer

Abonnér