Oprettet: 15. september 2015
Svarnummer:
29

Indsendt af

Jacob R. Iversen

Postnr.

2635

By

Ishøj

Høringssvar

Ærede Beslutningstagere ! Danmark er som bekendt et sekulært, demokratisk land baseret på et kristent værdigrundlag. Såfremt I ønsker, at disse fundamentale værdier også i fremtiden skal være fundamentet for dette land og dets borgere opfordres I til ikke at træffe beslutninger, der direkte, såvel som indirekte, er i konflikt med disse værdier. At tillade opførelse af endnu en dominerende kæmpemoske i Danmarks hovedstad - et bygningsværk der også arkitektonisk er helt fremmedartet for landets hovedstad - burde ikke tillades. Man signalerer ved et sådant byggeri at muslimsk samfundsorden (den er 100% reguleret af Koranens tekst og håbløst ubrugelig i et moderne vestligt samfund) er ligeværdigt med de ovenfor beskrevne danske værdier. Det er et skæbnesvangert forkert signal at sende, og kimen til fremtidige konflikter befolkningsgrupperne imellem, lægges. En moske vil - det viser al erfaring såvel her hjemmefra som fra udlandet - være et afgørende omdrejningspunkt for budskaber - hvoraf mange af de centrale - er i diametral modsætning til de normer og den kultur, der har gjort Danmark til et homogent, fredeligt og velstående land. En ny kæmpemoske vil også fremadrettet være direkte skadelig for integrationen af muslimer i det danske samfund. Den menighed - der nemlig også inkluderer unge 2. og 3. generationsindvandrere født i Danmark - der knyttes til moskeen, vil, det siger al erfaring, fastholdes / bekræftes i et verdenssyn, der er uforeneligt med det samfund i hvilket de har valgt at leve deres liv. Accept af danske normer vanskeligøres / umuliggøres og resultatet bliver et "os og dem" konfliktsamfund. At Islamisk Trossamfund, med deres syn på Danmark og danske værdier, er drivkraften bag projektet er endnu et stærkt argument for ikke at tillade byggeriet. Islamisk Trossamfund var primusmotor i forsøget på at ødelægge dansk eksport til muslimske lande under Muhammed-krisen. Det har kostet og koster stadig det danske samfund milliarder i tabte eksportindtægter. Derudover inviterer trossamfundet jævnligt rabiate imamer til deres arrangementer. Imamer der prædiker indførelse af sharialov og had til vestlige samfund og disses grundværdier. Dette må vel siges at være alt andet end integrationsfremmende for landets nye muslimske borgere. Derfor kære Beslutningstager må I ikke tillade det påtænkte byggeri, medmindre Jeres dagsorden er et multietnisk samfund, der erfaringsmæssigt udvikler sig til et kaossamfund med konstante konflikter. Dette illustreres tydeligt i de store europæiske byers forstæder, hvor multietniske samfund har fået lov at udvikle sig. JRI/15/09/2015

Få nyt om høringer

Abonnér