Provstevej tillæg 2 - lokalplan nr. 261 med tillæg 1 og 2

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

7. september 2015 til 2. november 2015

Sagsnummer

2015-0197818

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. november 2015

Høringen er lukket

Formålet med lokalplantillægget er at gøre det muligt at opføre en ny, moderne bygning, der kan rumme funktionerne moské og kulturcenter.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 261 Provstevej med tillæg 1 og 2 som PDF (12 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 31. marts 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Provstevej tillæg 2 som PDF (12 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. september 2015
Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Tlf: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér