Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 5. october 2015
Svarnummer:
33

Indsendt af

Flemming Klysner Nielsen

Virksomhed / organisation

forældrebestyrelsen Klynge VAL5

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

15. september 2015 Høringssvar vedr. justering af klynger og netværk Forældrebestyrelsen i VAL5 mener på baggrund af den information, forvaltningen har stillet til rådighed, at forslaget om klynge C i område VVK opfylder de opstillede krav om: • klyngerne skal være robuste for at sikre fuldtidsstillinger, med hensyntagen til sammenhængskraften i klyngerne. • at klyngerne i videst muligt omfang struktureres / organiseres efter skoledistrikterne, så vi skaber en sammenhængende organisatorisk struktur Forældrebestyrelsen håber at BUF understøtter de nye klynger med et budget som giver mulighed for: • at der ansættes 1 pædagogisk leder/team pr. matrikel Forældrebestyrelsen håber at klyngejusteringen vil give klyngernes ledelsesteam de bedste muligheder for at etablere en nærværende ledelse, som har ressourcer til at fastholde og udvikle kvaliteten i børnenes dag- og fritidstilbud og forældresamarbejdet. Det er i den sammenhæng vigtigt, at politikere og forvaltning bevilger klyngerne et budget til- og mulighed for at sammensætte et ledelsesteam, som giver de pædagogiske ledere på de store dag- og fritidstilbud bedre mulighed for at være nærværende i forhold til børn, medarbejdere og forældre. Forældrebestyrelsens 4 bekymringer • Forældrebestyrelsen forventer, at klyngejusteringen ikke medfører forringelser af den umiddelbart oplevede kvalitet i dag- og fritidstilbuddene i klynge VVK/C. • Forældrebestyrelsen oplever umiddelbart, at flere af enhederne i klynge VVK/C har en geografisk placering, som giver oplagte samarbejdsmuligheder med andre skoler end Skolen på Vigerslev Alle, og derfor med fordel kunne tilknyttes andre klynger i VVK • Forældrebestyrelsen tror, at det kan blive vanskeligt med den nuværende struktur for forældresamarbejdet i forældreråd/forældrebestyrelse, at få skabt sammenhængskraft i så stor en klyngen som VVK/C. forældrebestyrelsen opfordrer til, at forvaltningen inviterer forældrebestyrelserne til dialog om en ny konstruktion af forældreindflydelsen i klyngerne • Forældrebestyrelsen er bekymret for, om den nuværende MED aftale giver medarbejderne på alle enheder i VVK/C tilstrækkeligt med indflydelse, til at de vil opleve trivsel og stor indflydelse på eget arbejde. Forældrebestyrelsen opfordrer til, at alle enheder har direkte repræsentation i klyngens MED udvalg Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen i VAL5

Få nyt om høringer

Abonnér