Oprettet: 20. august 2015
Svarnummer:
60

Indsendt af

Clara Albeck Japsen

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

At der er mangel på studieboliger kan de fleste anerkende. Det samme gør jeg. Og at der er behov for at bygge på DSB-arealet, kan jeg både forstå og støtter op om, da det er noget trist at se på, i den stand arealet har i dag. Men der er en lang række problemer ved projektet, som det tager sig ud nu, som gør, at jeg ikke kan støtte lokalplansforslaget med kommuneplantillæg, og som gør, at jeg vil råde politikerne til at stemme nej. Her er nogle af de vigtigste grunde: 1. Nørrebro er Danmarks tættest befolkede område og er samtidig det område med det mindste grønne areal pr. indbygger. Dette projekt gør afhjælper ikke problemet men øger det tværtimod. Mere end en fordobling af bebyggelsesprocenten! Er det den udvikling vi vil se i byen? 2. 29 etager er uhørt højt i sammenligning med det øvrige bybillede i området. Det vil kaste skygger over Mimersparken som netop har haft en stor og positiv betydning for området. Derudover vil det kaste skygger over Mjølnerparken og den bazargade de har planlagt ud mod Mimersparken, og vil dermed påvirke projektet, som har til formål at gøre Mjølnerparken mere attraktiv, markant. 3. Projektet indebærer ikke, at der vil være krav om studieaktivitet for at bo i bebyggelsen. Det er derfor nærliggende at forestille sig, at bebyggelsen med tiden, måske endda ret kort tid, vil være beboet af andre end netop studerende, som ellers eftersigende er formålet med projektet. 4. Der vil ikke være loft over prisen for en lejlighed. På et borgermøde om projektet i juni 2015 kunne en af arkitekterne bag projektet ikke komme prisen nærmere end omkring 5000 kr. for den mindste lejlighed. Jeg ved ikke helt, hvor mange studerende Københavns Kommune forestiller sig, der har råd til at betale den pris for en lejelejlighed? 5. På borgermødet i juni 2015 kunne ejeren af Føtexgrunden fortælle, at Danica Pension har besluttet at forære kommunen en 'gave' på 1 mio. kr. til en offentlig plads foran bebyggelsen. Ejeren fortalte, at den gave kun bliver givet, hvis der ikke ændres ved planen som den fremstår nu. Hvis det er sandt, finder jeg det dybt problematisk! 6. Der foregår mange ting i netop dette område; snart går renoveringen af Mjølnerparken igang og inden for de næste par år åbner metrostationen, som vil gøre Nørrebro Station til Danmarks tredje mest befærdede togstation. Argumentet for at bygge så intenst er, at det er smart, når det er tæt ved en station. Men det ændrer ikke ved, at den store mængde personer, som vil komme ind og ud af stationsområdet vil belaste området kraftigt. Et område som i forvejen er det tættest befolkede område i Danmark. 7. Nørrebro er det område med allerflest studerende - også proportionelt med antallet af indbyggere. Der er mange boliger i området som er studieegnede, og der vil komme endnu flere efter Mimersparken og SKAT's gamle bygning mod Tagensvej bliver renoveret. Det er fint at få flere studerende i området, men det kunne også være en ide at blande byen? 8. Jeg finder det dybt problematisk at holde høringsperiode over en sommerferie - også selvom I har forlænget perioden en smule. Det er altid svært at mobilisere ellers interesserede folk i sommerferieperioden! Så jeg håber, at I vil tage forbehold for dette! Jeg er på mange måder tilhænger af at der bygges beboelse på DSB-arealet. Selvom det bedste for området ville være en svømmehal eller lignende, som der blev stillet i udsigt, da Mimersparken blev etableret, accepterer jeg, at det er utopisk at forestille sig, at det vil komme i hus. Men jeg mener, at de projekter, der sættes igang i kommunen, bør udvise respekt for det omliggende område, og de andre projekter der er sat i værk - fx Mimersparken og fornyelse af Mjølnerparken. Og et bebyggelsesprojekt med fællesarealer hævet over vejens niveau og bygget som punkthuse - et endda i 100 meters højde - tager ikke hensyn eller udviser respekt for det omkringliggende område. Det er fint at der er områder i byen som forsøges at gøres mere 'New Yorker'-agtigt - såsom Ørestaden. Men der er ikke mange ledige grunde i Nørrebro/Nordvest området, hvilket kun vil gøre en 100 meter høj bygning mere malplaceret. Jeg skriver i håbet om, at politikerne lytter til deres borgeres bekymringer. Med venlig hilsen Clara Albeck Japsen

Få nyt om høringer

Abonnér