Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
135

Indsendt af

Børnehaven Sofiegårdens forældre bestyrelse

Postnr.

1418

By

København

Høringssvar

Forældrebestyrelsen i den selvejende daginstitution Sofiegårdens Børnehave ønsker i forbindelse med omstruktureringen af Klynge og Netværksstrukturen at indgå i en netværksmodel, som indebærer en sammenlægning af to netværk. Dels vores eksisterende Netværk Christianshavn Bryggen- SE3/Tværs, som består af Børnehuset Bryggen, Den integrerede institution Langebro, Anna Wulffs Børnehus og Sofiegårdens Børnehave. Og dels Netværk 71 på Islands Brygge, som består af Krudtuglen, Vuggestuen på Artillerivej & Slottet, Natur Fritidshjemmet, Thorshanna, Bryggehuset og BBU i det område. Vi mener, at der er en række gode argumenter for et sådant samarbejde for Sofiegårdens Børnehave. Netværket Christianshavn/Bryggen Tværs, er et stabilt og fagligt velfungerende netværk, som vi har været en del af siden klynge- og netværksstrukturen blev indført i Københavns Kommune. Sofiegården Børnehave modtager løbende børn fra Islands Brygge og anser bydelen, for at være en del af lokalmiljøet, og det vil derfor give god mening at udvikle dette samarbejde. Vi kan pege på en række områder, hvor vi har haft stor glæde af det eksisterende netværk. Der har været afholdt en række fælles fyraftensmøder og kursus for personalet, der har været fælles aktiviteter for børn og praktisk hjælp. Vi har et godt samarbejde med området omkring løsning af både pædagogiske, som personalemæssige opgaver, det gælder for eksempel i forbindelse med omplacering af pædagoger ved skolereformen, eller den manglende ledelse på Christianshavns Fritidshjem, som leder af Sofiegårdens børnehave, midlertidigt er indgået, som en del af. Dette gode samarbejde i Netværket ønsker vi at fortsætte, sammen med nye samarbejdspartnere i Netværk 71. For forældrebestyrelsen i Sofiegården har det været vigtigt, at de tilbageblevne institutioner i vores nuværende netværk, har udtrykt ønske om at ville fortsætte samarbejdet med os og ligeledes har peget på Netværk 71, som en naturlig samarbejdspartner. Og i forlængelse heraf, at Netværk 71 også ser det som en god mulighed, at vi bliver del af et stort samlet netværk. Vi ser det, som det bedst mulige grundlag for et godt samarbejde, at alle enheder ønsker at have hinanden i netværket. Det nye netværk vil have en størrelse og en robusthed, samt ikke mindst en mangfoldighed, som vi mener, vil kunne gøre os til et fremtidigt bæredygtigt netværk. Vi har været i dialog med Netværk 71 via vores netværkskoordinator Bjarne Nielsen, fra Børnehuset Bryggen og de er meget åbne overfor samarbejdet. Vi er indforståede med at vi kommer til at skifte Område i forbindelse med at vi indgår i den ny netværkskonstellation. Det giver god mening. Forældrebestyrelsen opfordrer indtrængende til at vores ønsker til netværk bliver hørt, da vi mener at den netværkskonstellation vi skitserer, er den bedste løsning for vores lille børnehave. Tina Baungaard, på vegne af forældrebestyrelsen Sofiegårdens Børnehave, Sofiegade 7, 1418 KBH K

Få nyt om høringer

Abonnér