Oprettet: 28. september 2015
Svarnummer:
4

Indsendt af

Anders Raun

Postnr.

1411

By

København K

Høringssvar

Solen går ned i vest. Og om sommeren går den ned noget senere end kl. 19. Det ved alle. Alle ved det. Men Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning lader som om solen går ned sidst på eftermiddagen. Når man fra forvaltningens side laver skyggediagrammer for en vestvendt facade, er det ikke i orden at lade diagrammerne stoppe sidst på eftermiddagen: kl. 16 ved jævndøgn og kl 19 i juni. Påstanden på lokalplanens side 9 om at "plateauet mod øst strejfes" af en mindre skygge ved lav aftensol" er en stor underdrivelse. 1) Beslutningstagerne for lokalplanen bør ikke finde sig i at blive før bag lyset af forvaltningen på den måde. Forvaltningens anbefaling i lokalplanen gives simpelthen på et usagligt grundlag i forhold til nybyggeriets indvirkning på omgivelserne. Desuden er der gennem mange år rundt omkring i byen brugt mange ressourcer på at gøre byens baggårde og nærområder mere grønne. Et grønt nærmiljø kan aflæses direkte i ejendomspriserne, viser en rapport fra Grontmij, som Københavns Kommune selv har fået foretaget. Det giver over årene øgede ejendomsskatter til kommunen. Hvis Grontmijs rapport taler sandt, vil det tilladte nybyggeri kunne påvirke værdien af den nuværende karré på Applebys Plads, da karréens lejligheder har status af ejerlejligheder. På den baggrund virker det helt forkert fortsat at tillade at fylde et grønt område i Applebys Have op, og lade det tage aftensolen fra de nuværende beboere, samtidig med at kommunens fremtidige indkomst fra ejendomsskat måske bliver mindre, end det ellers kunne være. 2) Før man fortsat tillader tæt nybyggeri på Applebys Plads, der både fjerner et grønt område, og fratager de nuværende beboere deres aftensol, bør man få vurderet de økonomiske konsekvenser for ejendomsskatterne - og supplere disse overvejelser med øvrige omkostninger ved at anlægge grønne områder i byen. 3) Sidst håber jeg, man vil værne om de meget få stille områder, der rent faktisk er tilbage i indre by. Med hensyn til formålet i lokalplanens § 1 vil jeg opfordre til, at der kun i begrænset omfang tillades publikumsorienterede serviceerhverv i lokalplanen. Islands Brygge er f.eks. en stor succes, hvad angår liv i byen - og livligt er det. Jeg vil dog selv nødigt se mit nærområde ende som en lige så stor og vedvarende fest. Nye tilladelser til restaurationer og caféer langs bolværket trækker larm ind i et af de få tilbageværende grønne - og stille - åndehuller i indre by. Applebys Have er nemlig et åndehul for hele lokalområdet, hvor børn spiller bold, og de lokale lufter hunde morgen og aften. Denne sommer flyttede desuden en hare med to harekillinger ind i haven. Harekillingerne voksede op, og flyttede sikkert ud på Volden eller Amager Fælled. Det er selvfølgelig en lidt anden og meget rørende historie - og den gentager sig helt sikkert ikke, hvis lokalplanen vedtages i sin nuværende form ;-)

Få nyt om høringer

Abonnér