Applebys Plads karréen - lokalplan nr. 528

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

2. september 2015 til 28. october 2015

Sagsnummer

2015-0039814

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. october 2015

Høringen er lukket

Formålet med lokalplanen er at muliggøre nybyggeri til boliger i Applebys Plads karréen og langs Langebrogade samt husbåde langs Christianshavns Kanal. Desuden muliggøres publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen for ejendommene langs Inderhavnen og Christianshavns Kanal.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 528 Applebys Plads karréen som PDF (8 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. februar 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Applebys Plads karréen som PDF (9 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. september 2015
Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv. 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning tlf: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér