Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Valby Idrætspark - lokalplan 515

Officielt navn: Valby Idrætspark - lokalplan 515
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 04.06.14 til 03.09.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0109095

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planerne gør det muligt at opgradere og udvikle Valby Idrætspark til et attraktivt idrætsområde for hele byen, suppleret med serviceerhverv i kanten af området. 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 515 - Valby Idrætspark som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. februar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, faktaark, notat om grønne arealer i Valby, notat om det grønne regnskab.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 12. marts 2015.

Tidligere materiale 

Supplerende høring af lokalplanforslag

På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Valby Idrætspark som PDF 

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Høiriis Nielsen, 3366 1360