Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Værnedamsvej, skitseforslag

Officielt navn: Værnedamsvej høring om skitseforslag
Type: Andet
Høringsperiode: 03.08.15 til 12.09.15
Sagsnr:

Skitseprojektet adresserer de fire fokuspunkter, som der blev udpeget i forbindelse med borgerinddragelsen omkring Værnedamsvej i januar 2014, og som er besluttet politisk i begge kommuner.

De fire punkter er:

1. at forbedre forholdene for cykelparkering

2. at forbedre Værnedamsvejs tilslutning til Frederiksberg Allé/ Vesterbrogade

3. at forbedre sikkerheden og trygheden i forbindelse med afsætning og afhentning af børn ved Den Franske Skole

4. at forbedre mulighederne for varelevering.

Hjælp os ved at fortælle din mening om projektet

Uanset om du bor i Frederiksberg eller Københavns Kommune kan du give dine input og høringssvar på vaernedamsvej@tmf.kk.dk senest fredag den 11. september 2015.

Kommentarer kan også afgives her på siden eller fremsendes pr. brev til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Att.: Jens Løwe

Islands Brygge 37

2300 København S

Alle afgivne kommentarer vil blive vedlagt, når sagen fremlægges til endelig politisk godkendelse.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Att.: Jens Løwe
Islands Brygge 37
2300 København S