Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Teglværkshavnen tillæg 8 - lokalplan nr. 310-8

Officielt navn: Teglværkshavnen tillæg 8 - lokalplan nr. 310-8
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 24.11.15 til 22.01.16
Sagsnr: 2015-0156286

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at ændre anvendelsen for en del af en karré i Teglholmen Øst, så byggefeltet kan bestå af boliger og serviceerhverv.

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg nr. 3 og tillæg nr. 8 til lokalplan nr.310 Teglværkshavnen som PDF (25 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, parkeringsnotat og notat vedr. tillæg til lokalplan nr. 310.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. juni 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 8 som PDF (5 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og notat vedr. tillæg til lokalplan nr. 310.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. november 2015.

Seneste høringssvar

22.01.16 Svar (2450) Kgs. Enghave Lokaludvalg
21.01.16 Svar (2450)
05.01.16 Svar (2450)
05.01.16 Svar (2450)
05.01.16 Svar (2450)
19.12.15 Svar (2450)
02.12.15 Svar (2450)
02.12.15 Svar (2450)
29.11.15 Svar (2450)
28.11.15 Svar (2450)
27.11.15 Svar (2450)
27.11.15 Svar (2450)
26.11.15 Svar (2450)
26.11.15 Svar (2450)
26.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
25.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450 )
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450) Lars Grønlund
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450) substitute.ninja
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450) Döken
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)
24.11.15 Svar (2450)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66