Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber

Officielt navn: Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber
Type: Andet
Høringsperiode: 01.10.12 til 16.11.12
Sagsnr: 2012-98771
I januar 2012 blev der nedsat en styregruppe, bestående af de faglige organisationer KLF, SKK, BUPL og LFS, samt interesseorganisationerne KFO og Skole & Forældre, København.Styregruppen, hvor Børne- og Ungdomsborgmesteren fungerede som formand, skulle i samarbejde med forvaltningen sætte rammerne for et forløb, hvor mulighederne for at styrke samarbejdet mellem skoler, institutioner og klubber skulle undersøges. På baggrund af praktikernes forslag til styrket samarbejde har forvaltningen udarbejdet forslag til "Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber", samt forslag til en implementeringsplan for, hvordan realiseringen af målene kan ske.   Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. september 2012 behandlet indstillingen om styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber og besluttede at sende forslag til mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber samt forslag til implementering af målarbejdet i høring.   Forvaltningen vil efter høringen præsentere udvalget for høringssvarene med forslag om eventuelle tilpasninger. Efter den endelige godkendelse igangsætter forvaltningen implementeringsplanen.   Udover identifikationen af fremdriften med målarbejdet gennem den ledelsesmæssige dialog, så vil hvert af de seks mål: 1) børn og unges kulturfællesskaber, 2) udsatte børn og unge, 3) overgange, 4) fælles fokus og fælles sprog, 5) ledelsesmæssig forankring af samarbejdet, 6) forvaltningens implementeringsindsatser, fungere som omdrejningspunkter på de årlige samarbejdskonferencer, som forvaltningen - i samarbejde med de faglige organisationer - arrangerer. På konferencerne foretages en temperaturmåling af, dels hvordan der arbejdes med målene, dels hvilke udfordringer arbejdet er forbundet med.

Seneste høringssvar

17.11.12 Svar (2700) Skolebestyrelsen Husum Skole
16.11.12 Svar (2400) Holbergskolen
16.11.12 Svar (2720)
16.11.12 Svar (2450) Specialfritidshjemmet V /strandparkskolen
16.11.12 Svar (2700) Nordtoftegaard
16.11.12 Svar (2720)
16.11.12 Svar (1671) Engskolen
16.11.12 Svar (2100) Strandvejsskolen
16.11.12 Svar (2720) Hyltebjerg Skole
16.11.12 Svar (2720) Kirkebjerg Skole
16.11.12 Svar (1674) MDI
16.11.12 Svar (2200) KFO
16.11.12 Svar (2720) Hjælpeskolernes fritidshjem
16.11.12 Svar (2200) Sankt Johannes Gårdens integ. Børne og Unge insti.
16.11.12 Svar (2100) Øster Farimagsgades Skole
16.11.12 Svar (2200) Guldberg Skole
16.11.12 Svar (1671)
16.11.12 Svar (2700) Skolebestyrelsen ved Korsager Skole
16.11.12 Svar (1710) Skole og Forældre København
16.11.12 Svar (2100) Heibergskolen
16.11.12 Svar (2300)
16.11.12 Svar (2500) Forælder til barn på Vigerslev Allé Skole og fritidshjemmet i Slaraffenland
15.11.12 Svar (2200) Nørrebro Lokaludvalg
15.11.12 Svar (2500) Klynge Val3
15.11.12 Svar (2450) Klynge Ve6
15.11.12 Svar (2100)
15.11.12 Svar (2200)
15.11.12 Svar (2400) Københavns skolelederforening
15.11.12 Svar (2500 Valby) Vigerslev Allés Skole
14.11.12 Svar (1358) Thomas P. Hejles Fritidshjem, Den Classenske Legatskole, Thomas P. Hejles Klub, Vartov Fritidshjem
14.11.12 Svar (2100) LFS
14.11.12 Svar (2100) Østerbrogården & Sortedamsskolen
14.11.12 Svar (1809 ) Københavns Lærerforening
13.11.12 Svar (2720) klynge VAN 5
09.11.12 Svar (2200) Børnehaven Røde Rose II
08.11.12 Svar (1350) Nyboder Skole
05.11.12 Svar (1307) Sølvgades Skole
01.11.12 Svar (2400) Bispebjerg Lokaludvalg
01.11.12 Svar (2720) Frederiksgård Skole
26.10.12 Svar (2300) sønderbro skoles bestyrelse
24.10.12 Svar (2300)
09.10.12 Svar (1699) Teaterbutikken