Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Strandgade Nord - lokalplan 477

Officielt navn: Strandgade Nord, Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads - lokalplanforslag 477
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 21.02.12 til 20.04.12
Sagsnr: 2012-12995

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

NCC Property Development ønsker at opføre et byggeri på Krøyers Plads på ejendommen Strandgade 85-87 svarende til ca. 20.000 m2. Der er envidere byggemuligheder på andre ejendomme.

Lokalplanforslaget fastlægger området - herunder eventuelle husbåde - med en anvendelse til blandet boliger og serviceerhverv. På den nordlige del af øen er stueetagerne både i ny og eksisterende bebyggelse overvejende fastlagt til publikumsorienteret anvendelse.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 477 - Strandgade Nord som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af borgermøde, supplerende høring, mv.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Strandgade Nord som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Strandgade Nord som PDF

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,