Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Sprog og integration

Officielt navn: Sprog og integration
Type: Andet
Høringsperiode: 16.06.14 til 29.08.14
Sagsnr: 2014-0098764
Børne- og ungdomsudvalget har på mødet den 11. juni 2014 behandlet indstilling om sprog og integration. De nuværende sprog- og integrationstiltag overfor børn og unge bygger dels på målsætninger besluttet i BUU og dels på målsætninger i kommunens tværgående integrationspolitik. Målene udløber imidlertid i 2014, og udvalget skal tage stilling til, hvilke visioner og målsætninger der skal være på området fremover.   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at sende forvaltningens forslag om: 1)     krav til skoler og institutioner om brug af metoder og redskaber, 2)     styrket vidensoverdragelse, 3)     det bedst kvalificerede personale til de mest udfordrede institutioner, 4)     intensive læringsforløb, 5)     udvidet rådgivning af forældre i understøttelse af deres børns læring, 6)     ændret ressourceudmelding, 7)     fordelingstiltag samt forslaget om nye reviderede målsætninger vedrørende sprog og integration i høring. Efter høring fremlægger forvaltningen ny indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvar til udvalgets møde d. 24. september 2014.   Kommunens samlede integrationspolitik skal fornyes inden udgangen af 2014. Alle udvalg får en sag forelagt i efteråret 2014. Ultimo 2014 skal integrationspolitik for 2015-2018 godkendes i Borgerrepræsentation.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Pædagogisk Faglighed