Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Officielt navn: Konkretisering af skybrudsplan for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård
Type: Andet
Høringsperiode: 12.11.13 til 19.01.14
Sagsnr: 2012-25677
Billede af høringen

Københavns og Frederiksberg Kommune har sammen lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret. Konkretiseringen består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre byen mere robust over for skybrud.

Kloakkerne kan ikke rumme de ekstreme mængder regnvand under skybrud, og derfor skal et sammenhængende net af enten skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åbne kanaler eller underjordiske rør lede regnvandet uden om kloakken og hen, hvor det ikke gør skade f.eks. i havnen, søer eller grønne arealer.

I skybrudskonkretiseringerne er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande, hvor der indenfor hvert opland udarbejdes forslag til håndtering af skybrud.

Denne konkretisering omhandler vandoplandet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård som hermed sendes i offentlig høring forud for den endelige politiske behandling i foråret 2014. Planen er blevet til i samarbejde med Gladsaxe og Gentofte kommune, da flere at de overordnede udfordringer i området krydser kommunegrænserne.

Skybrudskonkretiseringen er ledsaget af en miljøvurdering som belyser eventuelle miljømæssige konsekvenser ved planens gennemførelse. Miljøvurderingen har sin egen høring, hvor genvej til denne kan findes i menuen til højre.
 

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Park og Natur
Jens Trædmark Jensen