Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skoledistriktsændringer 2012-13

Officielt navn: Skoledistriktsændringer 2012-13
Type: Andet
Høringsperiode: 23.06.11 til 02.09.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-29271

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolernes grunddistrikter på baggrund af elevunderlaget og skolernes fysiske kapacitet samt ændringer som følger af tilpasninger af skolestrukturen. På Udvalgsmødet den 8. juni 2011 drøftede udvalget forvaltningens forslag til ændringer af distrikterne gældende for skoleåret 2012-13, som er udarbejdet i samarbejde med de berørte skoler. Under drøftelsen kom enkelte forslag til alternative løsninger frem, som forvaltningen har vurderet i forhold til de bærende principper for skoledistriktsændringer.

Behovet for tilpasninger udspringer af ændringer i skolestrukturen og af, at behovet skifter mellem skolerne, og nogle skoler derfor får for mange elever i deres grunddistrikt. Hvor det er muligt, foreslår forvaltningen - via grunddistriktsændringer - at overføre dette elevunderlag til en nærliggende skole, der enten har plads til disse elever, eller er under udbygning og derfor får plads til eleverne. På denne måde sikres, at alle skolerne fyldes op, og deres fysiske kapacitet udnyttes, før der udbygges mere. Forslagene udarbejdes tillige på baggrund af ønsket om trafiksikre skoleveje, ønsket om blandet elevsammensætning og på baggrund af princippet om mindste mulige indgreb af hensyn til forældrene.

Seneste høringssvar

02.09.11 Svar (2300) Sundbyøster Skole
02.09.11 Svar (2300) Beboerforeningen i ejendommen Haraldsborg
02.09.11 Svar (1762 KBH V) Skolebestyrelsesformand Vesterbro Ny Skole
02.09.11 Svar (2700) Korsager Skole
02.09.11 Svar (2200) Hillerødgades Skole - Skolebestyrelsen
02.09.11 Svar (2300) Amager Fælled Skole
02.09.11 Svar (2300) Skolebestyrelsen, Skolen ved Sundet
02.09.11 Svar (2200) Guldberg Skole
02.09.11 Svar (2300 S) Peder Lykke Skolen
02.09.11 Svar (2300)
02.09.11 Svar (2300)
02.09.11 Svar (2300)
02.09.11 Svar (2300)
02.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300) Formand G/F Rugbakken
01.09.11 Svar (2200) Brug Folkeskolen på Amager
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300) Skolen ved Sundet
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300) Skolen på Islands Brygge
01.09.11 Svar (2200) Blågård Skole
01.09.11 Svar (1350) Nyboder Skole
01.09.11 Svar (2200) Forældreforeningen Brug Folkeskolen på Nørrebro
01.09.11 Svar (1809) Københavns Lærerforening
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2300) Amager Øst Lokaludvalg
01.09.11 Svar (2300)
01.09.11 Svar (2500) Sankt Annæ Gymnasium
01.09.11 Svar (2300) Amager Vest Lokaludvalg
01.09.11 Svar (2450) Ellebjerg skole
01.09.11 Svar (2300) Højdevangens Skole
01.09.11 Svar (2450) Ellebjerg skole
01.09.11 Svar (2300 )
01.09.11 Svar (2700) Bellahøj Skole
31.08.11 Svar (2300)
31.08.11 Svar (2300)
31.08.11 Svar (2450 ) Bavnehøj Skole
31.08.11 Svar (2500) Kirsebærhavens skole
31.08.11 Svar (2200) Nørrebro Lokaludvalg
31.08.11 Svar (2300)
31.08.11 Svar (2500 Valby) Vigerslev Allés Skole
31.08.11 Svar (2720) Rødkilde skoles bestyrelse
30.08.11 Svar (2300) islands brygges lokalraad
30.08.11 Svar (2300)
30.08.11 Svar (2300)
30.08.11 Svar (2300)
30.08.11 Svar (2200) Guldberg Skole
29.08.11 Svar (2300)
29.08.11 Svar (2300)
29.08.11 Svar (2300)
29.08.11 Svar (2300)
28.08.11 Svar (2300)
27.08.11 Svar (2300) Skolebestyrelsen på Dyvekeskolen
26.08.11 Svar (2300)
26.08.11 Svar (2700) Brønshøj Skole
26.08.11 Svar (2200) Nørrebro Park Skole
25.08.11 Svar (2300)
24.08.11 Svar (2450) Strandparkskolen
24.08.11 Svar (2300)
23.08.11 Svar (2300)
23.08.11 Svar (2300)
22.08.11 Svar (2300)
22.08.11 Svar (1710 V) Skole og Forældre København
21.08.11 Svar (2301)
18.08.11 Svar (2300)
17.08.11 Svar (2300)
17.08.11 Svar (2300)
17.08.11 Svar (2300) Forældre
17.08.11 Svar (2300 )
17.08.11 Svar (2300) Den Integrerede Institution Krudtuglen
16.08.11 Svar (2300)
10.08.11 Svar (2500) Valby Lokaludvalg
04.08.11 Svar (2500) St. Vigerslevgård

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Kapacitetsstyring