Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Scala - lokalplan 484

Officielt navn: Scala - lokalplan nr. 484 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 11.06.12 til 07.09.12
Sagsnr: 2012-13470

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Grundejer, Ejendomsselskabet Norden, ønsker at opføre en ny markant bebyggelse med butikker, cafeer og restaurant i stueetagen og på 1. sal og kontorer fra 2. sal og opefter.

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse, der bryder med karre-strukturen ved en fritliggende placering. Placeringen og udformningen danner nye rum mod Vesterbrogade, Axeltorv og Jernbanegade. Der etableres en offentlig tilgængelig byhaven på den hævede stueetage, og der skabes nye forbindelser igennem og bagom bebyggelsen via en passage. En omlægning af Axeltorv med flere træer indgår i lokalplanen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 484 Scala med kommuneplantillæg nr. 7 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. december 2012

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Scala med forslag til kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, udkast til udbygningsaftale, miljøvurdering mv.

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Scala som PDF

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Karen Probst,
3366 1222