Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Sammenhængende børne- og ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer

Officielt navn: Sammenhængende børne- og ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer
Type: Andet
Høringsperiode: 23.05.13 til 05.07.13
Sagsnr: 2012-178179

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet et udkast til Københavns Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Ifølge Dagtilbudsloven og Serviceloven skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan indsatser er forankret på tværs af forskellige faggrupper, institutioner og sektorer. Dette er derfor et udkast til en overordnet Børne- og Ungepolitik, der binder de forskellige politikker og strategier på det samlede børne- og ungeområdet sammen. Politikken skal fungere som en paraply for den samlede indsats på børne- og ungeområdet og går på tværs af fagområder og forvaltninger.

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget har på udvalgsmøder den 22. maj 2013 behandlet indstillingen ”Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer”. Udvalgene vedtog at sende indstillingen i høring blandt interne og eksterne interessenter.

På baggrund af høringssvarene forelægges Nørne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget en endelig Børne- og Ungepolitik på udvalgsmøderne hhv. 4 og 11. september 2013. Børne- og Ungepolitikken forventes herefter behandlet i Borgerrepræsentationen i oktober måned 2013.

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen/ Specialområdet
Socialforvaltningen/ Mål- og rammekontor for børn og familier