Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Roskildevej Vest - lokalplan 504

Officielt navn: Roskildevej Vest - lokalplan nr. 504 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 21.10.13 til 13.12.13
Bydel:
Sagsnr: 2013-10257

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planerne gør det muligt at opføre et opbevaringscenter med en dagligvarebutik på op til 2.000 m2 i stueetagen. Herudover er der udarbejdet en bebyggelsesplan, der viser udviklingen af lokalplanområdet. Formålet med planerne er at sikre, at fremtidigt byggeri inden for lokalplanområdet får en karakter, der både respekterer områdets særlige beliggenhed og varierede bebyggelsesstrukturer. Lokalplanen stiller krav til byggeriets udformning og materialer, således at der skabes en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 504 Roskildevej Vest med kommuneplantillæg nr. 28 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. juli 2014

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Roskildevej Vest med forslag til kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Pernille Klemens Orth,
3366 1372