Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ørestad Syd tillæg 2 - Lokalplan nr. 398 med tillæg nr. 1 og 2

Officielt navn: Ørestad Syd tillæg 2 - Lokalplan nr. 398 med tillæg nr. 1 og 2
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 01.09.15 til 27.10.15
Bydel:
Sagsnr: 2014-0234471

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Intentionen med lokalplantillægget er at fastlægge en større andel af området syd for Arenakvarteret til boliganvendelse og samtidigt at skabe betingelserne for byliv langs Asger Jorns Allé.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 398-1 Ørestad Syd med tillæg nr. 2 som PDF (148 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, partneskabsaftale, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. februar 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad Syd tillæg 2 som PDF (15 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 1. september 2015

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning