Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Provstevej tillæg 2 - lokalplan nr. 261 med tillæg 1 og 2

Officielt navn: Provstevej tillæg 2 - lokalplan nr. 261 med tillæg 1 og 2
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 07.09.15 til 02.11.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0197818

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplantillægget er at gøre det muligt at opføre en ny, moderne bygning, der kan rumme funktionerne moské og kulturcenter.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 261 Provstevej med tillæg 1 og 2 som PDF (12 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 31. marts 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Provstevej tillæg 2 som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. september 2015

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Seneste høringssvar

07.07.16 Svar (2770)
02.11.15 Svar (4760)
02.11.15 Svar (2610)
02.11.15 Svar (2400) Bispebjerg Lokaludvalg
02.11.15 Svar (2300)
02.11.15 Svar (4270)
01.11.15 Svar (5560)
01.11.15 Svar (6700) Hannestattoo
01.11.15 Svar (2300)
01.11.15 Svar (2300)
31.10.15 Svar (2400)
31.10.15 Svar (2300)
31.10.15 Svar (4450)
30.10.15 Svar (2720)
28.10.15 Svar (1657)
28.10.15 Svar (4450)
28.10.15 Svar (4171)
28.10.15 Svar (2100)
27.10.15 Svar (8927)
27.10.15 Svar (2610) - År -
27.10.15 Svar (3720)
27.10.15 Svar (3700)
26.10.15 Svar (2000)
26.10.15 Svar (2820)
26.10.15 Svar (2400) stud.hort.arch, Københavns Universitet
26.10.15 Svar (2400) Privat
26.10.15 Svar (7000)
26.10.15 Svar (7000) Bison lædervarer
26.10.15 Svar (5700)
26.10.15 Svar (2000 ) Dansk Samling
25.10.15 Svar (1657) borger
25.10.15 Svar (2610)
25.10.15 Svar (2860)
25.10.15 Svar (2700)
25.10.15 Svar (4000)
25.10.15 Svar (2500)
25.10.15 Svar (4000)
25.10.15 Svar (8700)
25.10.15 Svar (2300)
25.10.15 Svar (4450)
25.10.15 Svar (2200 N)
25.10.15 Svar (2200 N)
24.10.15 Svar (1420)
24.10.15 Svar (2300) Privat person
24.10.15 Svar (3100) Kjeld Kristian
24.10.15 Svar (4600)
24.10.15 Svar (1967)
24.10.15 Svar (2200)
23.10.15 Svar (2400)
23.10.15 Svar (2400)
23.10.15 Svar (5220)
23.10.15 Svar (9900)
23.10.15 Svar (8330)
23.10.15 Svar (2730)
23.10.15 Svar (2300)
23.10.15 Svar (4600)
23.10.15 Svar (2300)
23.10.15 Svar (2500)
23.10.15 Svar (2500)
23.10.15 Svar (1114)
23.10.15 Svar (2400)
23.10.15 Svar (4450)
23.10.15 Svar (2500)
22.10.15 Svar (7400)
22.10.15 Svar (2400)
22.10.15 Svar (2100)
22.10.15 Svar (4760)
22.10.15 Svar (4270)
22.10.15 Svar (4623) Knudsen
22.10.15 Svar (2600)
22.10.15 Svar (2850)
22.10.15 Svar (2400)
22.10.15 Svar (2600)
01.10.15 Svar (3200)
01.10.15 Svar (8700)
30.09.15 Svar (6100)
30.09.15 Svar (2720)
30.09.15 Svar (2700)
30.09.15 Svar (2100) Imod For Frihed
29.09.15 Svar (2720)
29.09.15 Svar (2400)
29.09.15 Svar (2680)
29.09.15 Svar (2400)
29.09.15 Svar (2300)
29.09.15 Svar (2740)
29.09.15 Svar (2300)
29.09.15 Svar (2605)
29.09.15 Svar (4293)
29.09.15 Svar (7441) Nordlunds Maskinstation
29.09.15 Svar (4140)
29.09.15 Svar (2770)
29.09.15 Svar (2400)
29.09.15 Svar (3650)
29.09.15 Svar (3230)
29.09.15 Svar (3230)
27.09.15 Svar (1160)
20.09.15 Svar (3600)
15.09.15 Svar (2200)
15.09.15 Svar (2635)
15.09.15 Svar (6100)
14.09.15 Svar (7000)
14.09.15 Svar (2200) Imod For Frihed
14.09.15 Svar (8340)
14.09.15 Svar (2100)
14.09.15 Svar (2630)
14.09.15 Svar (7000) Energinet.dk
14.09.15 Svar (2300)
13.09.15 Svar (5800)
13.09.15 Svar (4840)
13.09.15 Svar (2200)
13.09.15 Svar (4241)
13.09.15 Svar (7800)
13.09.15 Svar (4200)
13.09.15 Svar (6800)
13.09.15 Svar (4840)
13.09.15 Svar (8963)
13.09.15 Svar (3250)
13.09.15 Svar (8361)
13.09.15 Svar (2400)
13.09.15 Svar (2900)
13.09.15 Svar (4632)
13.09.15 Svar (2700)
13.09.15 Svar (2000)
13.09.15 Svar (4270)
13.09.15 Svar (4640)
13.09.15 Svar (2100) For Frihed
07.09.15 Svar (4970)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byplanlægning
Tlf: 33 66 33 66