Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Poppelstykket - lokalplan 518 med kommuneplantillæg

Officielt navn: Poppelstykket - lokalplan 518 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 27.10.14 til 22.12.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0257033

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med planerne er at omdanne erhvervsområdet til et tæt bykvarter med en blanding af boliger og serviceerhverv. Lokalplanen muliggør, at der opføres en ny bebyggelse på Poppelstykket 8.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 518 Poppelstykket med kommuneplantillæg nr. 41 som PDF (12 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 20. april 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslag Poppelstykket som PDF

Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale og hvidbog for forudgående høring om kommuneplantillæg.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, hvidbog for forudgående høring og notat om håndtering af bebyggelsesprocenter.

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Dan Borberg Mogensen, tlf. 2612 3628