Plantagen, Bygmestervej 2 (høring II)

Høringstype

Andet

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

19. january 2016 til 2. february 2016

Sagsnummer

512394-1

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. february 2016

Høringen er lukket

Høring i henhold til forvaltningsloven (2. høring)
Projektet var i høring i perioden 26. oktober - 9. november 2015.
Via adressen http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/plantagen-bygmestervej-2 kan du se bilag med illustrationer af det oprindelige projekt.
Revideret projekt
Vi har den 8. januar 2016 modtaget et revideret projekt.
Projektet er ændret som følger:
1.  Der etableres 1 parkeringsplads i gårdrummet.
2.  Det grønne areal foran bygningen bibeholdes, idet skråparkering udgår.
Ansøger (BIOARK) præciserer følgende forhold:
1.    Vækstlys
2.    Udsyn og skyggeforhold
3.    Refleksioner
4.    Støjgener
5.    Parkeringsbehov
6.    Affaldshåndtering og skadedyr
7.    Økologisk landbrug
Se vedhæftede notat fra BIOARK af den 8. januar 2016.
Høringssvar
De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.
De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér