Plantagen, Bygmestervej 2

Ansøgning om tilladelse til etablering af bylandbruget ”Plantagen” på taget og i kælderen på ejendommen Bygmestervej 2.

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

26. october 2015 til 10. november 2015

Sagsnummer

512394~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. november 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af bylandbruget ”Plantagen” på taget og i kælderen på ejendommen Bygmestervej 2. 

Bylandbruget er knyttet til Restaurant Tribeca, som er beliggende i stueetagen. Der etableres 7 parkeringspladser.

Der søger om at opføre drivhus 1 (700 m²), drivhus 2 (300 m²) og drivhus 3 (75 m²) samt volière på 310 m² på taget af bygningen og indretning af dambrug til fiskeopdræt i kælderetagen.

Ejendommen får, med drivhuse, en højde på 13,3 m – 14,6 m.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér