Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården, København K

Officielt navn: Høring om parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården
Type: Andet
Høringsperiode: 15.06.15 til 14.07.15
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Som forsøgsordning har Dronningegården og Prinsessegården siden området blev optaget som offentlig vej i 2012 haft både en 1-times begrænsning og betalingsparkering. Restriktionerne, som de er nu, indebærer at bilister - undtaget beboere med licens til KN-zonen - skal købe p-billet og indstille p-skiven. 

Ordningen har medført, at Center for Parkering siden oktober 2012 i alt har pålagt knap 10.000 afgifter i Dronningegården og Prinsessegården, hvoraf 17,7 % er blevet påklaget. Det høje antal afgifter der pålægges i området omkring Dronningegården samt klageprocenten kan tyde på, at ordningen ikke fungerer optimalt. 

 

Forsøgsordningen blev oprindeligt oprettet med henblik på at opnå en vis rotation på p-pladserne til gavn for både beboere og besøgende med korte ærinder i området. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningens seneste parkeringstællinger viser, at parkeringspladserne i meget høj grad anvendes af beboerne. Antallet af holdene biler med beboerlicens kommer aldrig under 80%. Selv i dagtimerne på hverdage optages 83% af pladserne af beboere med licens til zonen og mængden udefrakommende biler er derfor naturligt begrænset. På den måde opfylder de gældende restriktioner den oprindelige hensigt om at pladserne hovedsagligt skulle benyttes af beboere. Det høje antal parkerede biler med beboerlicens indikerer imidlertid, at den ekstra restriktion med tidsbegrænsning måske ikke er nødvendig, da samme resultat formentlig kan opnås med almindelig betalingsparkering uden tidsbegrænsning. Alt andet lige vidner klageprocenten om at ordningen som tidligere nævnt ikke er en optimal løsning. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil nu evaluere ordningen og vurdere, om fordelene er større end ulemperne ved den kombinerede ordning med både betaling og tidsbegrænsning i Dronningegården og Prinsessegården.  Heri indgår en vurdering af, om området kan normaliseres således at der alene stilles krav om køb af P-billet, hvilket er tilfældet i resten af betalingszonen. Ordningen sendes derfor i høring blandt beboerne. 

 

På baggrund af høringssvarene vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en indstilling omkring indretning af parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården fremover. 
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Parkering