Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nordhavnsvej - supplerende høring om støj

Officielt navn: (høringen er afsluttet)
Type: Andet
Høringsperiode: 23.02.10 til 10.03.10
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

 

 

 

I 2009 var der høring om forslag til lokalplan, tillæg til kommuneplan 2005 og VVM-rapport om Nordhavnsvej. Københavns Kommune har fået foretaget supplerende støjberegninger og sender de nye beregninger i offentlig høring fra den 23. februar til den 9. marts 2010. De supplerende beregninger justerer de tidligere beregninger, men giver ikke anledning til ændringer i vurderingen af trafikstøj i VVMrapporten. VVM-rapporten beskriver Nordhavnsvejs miljøkonsekvenser og viser, at støj fra vejen kan afhjælpes. Rapporten viser desuden, at vejen vil

aflaste tætbeboede gader for trafik.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Lone Reiff, tlf. 33 66 55 11