Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nørrebro Stationsområde - Hvad skal der ske?

Officielt navn: Inddragelsesproces som led i udarbejdelse af et idéoplæg om byrum omkring Nørrebro Station - Idéoplægget udarbejdes af COBE Arkitekter
Type: Andet
Høringsperiode: 20.01.15 til 22.01.15
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Nørrebro Station er på vej til at blive et af de største trafikknudepunkter i Danmark, og der er allerede iværksat en række trafik- og byggeprojekter. Den fremtidige biltrafik, bustrafik, s-togstrafik og metrotrafik er planlagt, og rent fysisk kommer disse projekter til at sætte sit præg på området. Metropladsen på Folmer Bentsens Plads er planlagt og tegnet, og biltrafikken kører ikke længere under højbanen, da der er fuld gang i fornyelse af Nørrebrogade sidste del op til Nørrebro Station.

 

De fleste øvrige byrum omkring Nørrebro Station er imidlertid nedslidte, og der er ikke en samlet plan for, hvordan de kan anvendes, udformes og indrettes på en måde, så der sikres en sammenhængende udvikling.

 

Københavns Kommune har derfor bedt COBE Arkitekter udarbejde er samlet idéoplæg for området. Det skal sætte fokus på, hvordan byrummene kan hænge bedre sammen, hvordan de kan komme til at se ud, og hvordan de kan fungere, så der bliver meget bedre muligheder for handel, ophold og aktiviteter samt hvordan der kan skabes bedre forhold for de mange forgængere og cyklister, der bevæger sig i området. Idéoplægget omfatter Glenteparken og forløbet langs højbanelinjen til det centrale område omkring krydset Frederikssundsvej/Nørrebrogade/Lygten/Nordre Fasanvej. Her ligger 'Skodagrunden', Lyngsies Plads og Bazargrunden, som også skal i spil, ligesom der skal skabes en god sammenhæng til Borgmestervangen og Mimersparken. Et idéoplæg som vil blive brugt i kommunens videre plan- og budgetproces. Der er således ikke truffet en politisk beslutning om en realisering af projektet på nuværende tidspunkt.

 

Som en vigtig del af det indledende arbejde med idéoplægget, ønsker vi at inddrage dig. Så er du bosat i området, bruger du området, passerer du ofte forbi eller har du bare interesse for og viden om området, så vil vi meget gerne høre fra dig. Hvilke kvaliteter har området, hvilke udfordringer har området, hvilke behov og ønsker har du og andre? Hvad skal bevares? Inddragelsen har således fokus på at skabe et så bredt og oplyst grundlag som muligt at arbejde videre på idéoplægget med.  

Bliv hørt ved at skrive din kommentar her på siden! På forhånd tak for din hjælp - den er uundværlig!

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig