Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen

Officielt navn: Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen
Type: Andet
Høringsperiode: 04.04.14 til 23.05.14
Sagsnr: 2013-0266643

 

Københavns Kommune tilbyder modersmålsundervisning for børn fra medlemsstater i EU, fra lande, der er omfattet af aftalen om EØS samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland. Kommunen tilbyder ligeledes modersmålsundervisning for børn med ikke-EU- og EØS modersmål. Ordningen er ikke lovpligtig, men politisk besluttet i København af Borgerrepræsentationen.   Den ikke-lovpligtige undervisning gennemføres i dag på hverdage om eftermiddagen på en lang række af byens skoler. Folkeskolereformen udvider skoletiden og BR har i forbindelse med udmøntningen af folkeskolereformen den 13.3.2014 besluttet, at den frivillige lektiehjælp og faglige fordybelse placeres på fritidsinstitutionerne for børn i 0.-3. klasse. Der er derfor - og for at skabe en sammenhængende hverdag for børnene - behov for at overveje organisering og placering af den ikke lovpligtige modersmålsundervisning, som i dag ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen.   Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 2. april 2014 besluttede, at forslag om to modeller til organisering af modersmålsundervisning sendes i høring. Udvalget skal efter endt høring behandle sagen igen i juni måned d.å. Hvis udvalget dér godkender sagen, vil model 2 med modersmålsundervisning på hverdage kunne træde i kraft fra det førstkommende skoleårs begyndelse. Model 1 med modersmålsundervisning om lørdagen vil kunne træde i kraft fra den 1. november 2014.

Seneste høringssvar

24.05.14 Svar (2700) Bellahøjskole
23.05.14 Svar (2860) Danske skoleelever - Region Hovedstaden
23.05.14 Svar (2300) Amager Vest Lokaludvalg
23.05.14 Svar (2200) FMTL
23.05.14 Svar (2720) Skolebestyrelsen Frederiksgård Skole
23.05.14 Svar (2200) Københavns Kommune
23.05.14 Svar (1758)
23.05.14 Svar (2300) Amager Øst Lokaludvalg
23.05.14 Svar (2300) Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
23.05.14 Svar (2200) Guldberg Skole
23.05.14 Svar (1710) Skole og Forældre København
23.05.14 Svar (2200) Blågård Skole
23.05.14 Svar (2400) Utterslev Skole
23.05.14 Svar (2200/2450)
22.05.14 Svar (2200)
22.05.14 Svar (2100) Nørre Fælled Skole
22.05.14 Svar (2700) Skolebestyrelsen ved Korsager Skole
20.05.14 Svar (4700) Forbundet "Polonia" i Danmark
20.05.14 Svar (2400) Grøndalsvængets skole
20.05.14 Svar (1671) Engskolen
20.05.14 Svar (2500) Valby Lokaludvalg
18.05.14 Svar (2400) Københavns Skolelederforening
17.05.14 Svar (2100 ) Lundehusskolen
13.05.14 Svar (2300) Skolebestyrelsen Lergravsparkens Skole
13.05.14 Svar (2500) Ålholm Skole
13.05.14 Svar (1809 C) Københavns Lærerforening
13.05.14 Svar (2700)
08.05.14 Svar (2100) Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
07.05.14 Svar (2400) KØBENHAVNS KOMMUNE
06.05.14 Svar (3550)
04.05.14 Svar (2400)
30.04.14 Svar (2500) Lykkebo Skole
28.04.14 Svar (2300) pederlykkeskole
27.04.14 Svar (2300)
25.04.14 Svar (2500)
25.04.14 Svar (2300)
25.04.14 Svar (2300)
25.04.14 Svar (2300)
25.04.14 Svar (2300)
24.04.14 Svar (2300)
23.04.14 Svar (2300)
23.04.14 Svar (2700)
22.04.14 Svar (2300)
22.04.14 Svar (2450)
22.04.14 Svar (2300)
22.04.14 Svar (2300)
22.04.14 Svar (2300)
18.04.14 Svar (2300)

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Pædagogisk Faglighed