Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Livgardens Kaserne - lokalplanforslag ikke vedtaget

Officielt navn: Livgardens Kaserne - lokalplanforslag ikke vedtaget
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 31.01.13 til 02.04.13
Sagsnr: 2013-15126
Billede af høringen

Planen skal gøre det muligt at opføre en bygning, der skal indeholde en musikøvesal for Livgardens Musikkorps og som skal ligge i et hjørne af eksercerpladsen til Den Kongelige Livgardes Kaserne.

Aflyst lokalplan

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Livgardens Kaserne som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. januar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og indsigelse til lokalplanen.

 

Seneste høringssvar

03.04.13 Svar (1868) freelance musiker
03.04.13 Svar (2760) Søn af musiker i Den Kgl. Livgardes Musikkorps
02.04.13 Svar (2500)
02.04.13 Svar (1123) Den Kgl. Livgarde
02.04.13 Svar (1123) Gothershus
02.04.13 Svar (2300)
02.04.13 Svar (1123) Beboer Gothersgade
02.04.13 Svar (1709) Musiker i Livgardens Musikkorps
02.04.13 Svar (3480) Privat
02.04.13 Svar (1123)
02.04.13 Svar (2100) Orkesterchef ved Den Kongelige Livgardes Musikkorpset
02.04.13 Svar (1307 K) Pensioneret Korsanger
02.04.13 Svar (1123) Vagtkompagniet/Den Kongelige Livgarde
02.04.13 Svar (2100 Ø) cand.psyck/psykolog.aut.
02.04.13 Svar (1879 C) Fotograf
02.04.13 Svar (1123)
02.04.13 Svar (2300) Studerende
02.04.13 Svar (1440)
02.04.13 Svar (1441)
02.04.13 Svar (2100 Ø) BilledhuggerRestaurator
02.04.13 Svar (2200)
02.04.13 Svar (2200 N)
02.04.13 Svar (1123)
02.04.13 Svar (2000)
02.04.13 Svar (2690)
02.04.13 Svar (2880)
02.04.13 Svar (1669) Musiker og borger i København
02.04.13 Svar (2100) Christianshavns Gymnasium
02.04.13 Svar (2990)
02.04.13 Svar (2200)
02.04.13 Svar (2100) Arkitekt m. a. a.
02.04.13 Svar (1466)
02.04.13 Svar (1123)
02.04.13 Svar (1814) Have Kommunikation
02.04.13 Svar (2800)
02.04.13 Svar (2900)
02.04.13 Svar (1123)
02.04.13 Svar (2300)
02.04.13 Svar (2100) Københavns Universitet
02.04.13 Svar (5970)
02.04.13 Svar (2300)
02.04.13 Svar (2300)
02.04.13 Svar (2720) Musiker
02.04.13 Svar (1415) Kommunistisk Parti i Danmark, Indre By
02.04.13 Svar (1123)
02.04.13 Svar (2450) Borger/ Musiker
02.04.13 Svar (1123) Jazzcup
02.04.13 Svar (1123)
02.04.13 Svar (2200) Bratschist i Odense Symfoniorkester
02.04.13 Svar (1602) Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
02.04.13 Svar (1123) privat
02.04.13 Svar (1123) privat
02.04.13 Svar (1660)
02.04.13 Svar (1723)
01.04.13 Svar (1306)
01.04.13 Svar (2700) Privat
01.04.13 Svar (1123) Livgardens Musikkorps
01.04.13 Svar (1356 K)
01.04.13 Svar (4400) Formand f. Bygningskultur Kalundborg
01.04.13 Svar (4230)
01.04.13 Svar (1123 K)
01.04.13 Svar (1123)
01.04.13 Svar (1123)
01.04.13 Svar (2200) Dansk Musiker Forbund København
01.04.13 Svar (3060) Dansk Kapelmester Forening
01.04.13 Svar (1123 K)
01.04.13 Svar (1172)
01.04.13 Svar (1172)
01.04.13 Svar (2100)
01.04.13 Svar (2200)
01.04.13 Svar (1123)
01.04.13 Svar (1123)
01.04.13 Svar (1318)
01.04.13 Svar (1360)
01.04.13 Svar (1174)
01.04.13 Svar (7500)
01.04.13 Svar (1306)
01.04.13 Svar (1123) Privat
01.04.13 Svar (2610 )
01.04.13 Svar (1318)
01.04.13 Svar (1318)
01.04.13 Svar (2650)
01.04.13 Svar (2000)
01.04.13 Svar (1116)
01.04.13 Svar (7500)
01.04.13 Svar (2500)
01.04.13 Svar (1169)
01.04.13 Svar (1354)
01.04.13 Svar (1310)
01.04.13 Svar (1308)
31.03.13 Svar (2100)
31.03.13 Svar (2100) Réplique
31.03.13 Svar (1631)
31.03.13 Svar (2300)
31.03.13 Svar (2200) Nørrebro's friske drenge
31.03.13 Svar (3500)
31.03.13 Svar (2300 )
31.03.13 Svar (2300) Privat
31.03.13 Svar (2000)
31.03.13 Svar (1704) privat
31.03.13 Svar (2500)
31.03.13 Svar (4760)
31.03.13 Svar (2800)
31.03.13 Svar (2400)
31.03.13 Svar (1207 )
30.03.13 Svar (2200)
30.03.13 Svar (1307)
29.03.13 Svar (1306)
29.03.13 Svar (1307)
28.03.13 Svar (1311)
27.03.13 Svar (1306)
27.03.13 Svar (1123)
27.03.13 Svar (2750)
27.03.13 Svar (1123) Privat
27.03.13 Svar (2670)
27.03.13 Svar (1254 k)
27.03.13 Svar (4600)
27.03.13 Svar (1307 K) Weekendavisen
27.03.13 Svar (1307) Seniorkonsulent
27.03.13 Svar (1172) Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring
27.03.13 Svar (1123)
27.03.13 Svar (1366)
27.03.13 Svar (1054) dr.phil, seniorforsker
27.03.13 Svar (1317)
27.03.13 Svar (1123 Kbh. K) Advokataktieselskab
27.03.13 Svar (1302)
27.03.13 Svar (4560) Dirigent, cand. mag.
27.03.13 Svar (2100)
26.03.13 Svar (2100)
26.03.13 Svar (1306)
26.03.13 Svar (1306)
26.03.13 Svar (4850)
26.03.13 Svar (2100)
26.03.13 Svar (2000)
26.03.13 Svar (2880) Privat
26.03.13 Svar (1300) Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
26.03.13 Svar (1306)
26.03.13 Svar (1302)
26.03.13 Svar (1123)
26.03.13 Svar (1123)
26.03.13 Svar (1401) Dansk Landskabsarkitektforening
26.03.13 Svar (1123)
26.03.13 Svar (2730)
26.03.13 Svar (1270)
26.03.13 Svar (1310)
26.03.13 Svar (1117)
26.03.13 Svar (2200) Voxmeter
26.03.13 Svar (3400) Landscape Visions
26.03.13 Svar (1307)
25.03.13 Svar (2100)
25.03.13 Svar (2670)
25.03.13 Svar (2100)
25.03.13 Svar (2650)
25.03.13 Svar (2300)
25.03.13 Svar (2770) Danmarks Naturfredningsgorening, København
25.03.13 Svar (2680) Musiker
25.03.13 Svar (1429) Borger i Kbh.
25.03.13 Svar (8850) Livgardens Musikkorps Venner
25.03.13 Svar (2100)
25.03.13 Svar (1101)
25.03.13 Svar (1356 K)
25.03.13 Svar (2100)
24.03.13 Svar (1101)
24.03.13 Svar (3460)
24.03.13 Svar (1954)
24.03.13 Svar (1558)
24.03.13 Svar (1307 K)
23.03.13 Svar (2200 n)
23.03.13 Svar (1415)
23.03.13 Svar (2450) Friluftsrådet København
22.03.13 Svar (2610) musiker
22.03.13 Svar (1307)
22.03.13 Svar (1300)
22.03.13 Svar (2500)
22.03.13 Svar (1466)
22.03.13 Svar (2000)
22.03.13 Svar (1354)
22.03.13 Svar (2300) Mor og flittig bruger af Kongens Have
22.03.13 Svar (2100)
21.03.13 Svar (1130 København K)
21.03.13 Svar (2300)
21.03.13 Svar (2000)
21.03.13 Svar (2100)
21.03.13 Svar (2720)
21.03.13 Svar (8830 ) Den Kogelige Livgarde
21.03.13 Svar (2820)
21.03.13 Svar (2670) Geotrail.dk
21.03.13 Svar (3450)
21.03.13 Svar (3450)
21.03.13 Svar (1130)
21.03.13 Svar (3400)
21.03.13 Svar (1130 K)
21.03.13 Svar (1130)
21.03.13 Svar (2500)
21.03.13 Svar (2400)
21.03.13 Svar (1123)
20.03.13 Svar (3230) Billedkunstner
20.03.13 Svar (3230) Kunstmaler
20.03.13 Svar (1799)
20.03.13 Svar (1306)
20.03.13 Svar (1123) Privat
20.03.13 Svar (2200)
20.03.13 Svar (1117)
20.03.13 Svar (2100) AD arkitekter aps
20.03.13 Svar (1119 ) ejer af ejendommen Landemærket 7, 1119 Kbh.K.
20.03.13 Svar (3070)
20.03.13 Svar (1306) Nabo og freelance musiker
20.03.13 Svar (2730)
20.03.13 Svar (1306)
20.03.13 Svar (2720) Freelance musiker.
20.03.13 Svar (2720) cand/pæd didaktik matriel kultur
20.03.13 Svar (2200)
20.03.13 Svar (1355 )
19.03.13 Svar (2670)
19.03.13 Svar (2400) Musiker
19.03.13 Svar (2200) Den Kongelige Livgardes Musikkorps
19.03.13 Svar (2100)
19.03.13 Svar (1264) borger/skatteyder i København
19.03.13 Svar (1171) Beboer Kbh. K
19.03.13 Svar (3460)
19.03.13 Svar (2920) Arkitekt
19.03.13 Svar (1355 ) Andelsboligforeningen Gammeltyoftsgade 22 og 24
19.03.13 Svar (1130) Godthjælp Akupunktur
19.03.13 Svar (3500) Arkitekt
19.03.13 Svar (1124)
19.03.13 Svar (2000)
19.03.13 Svar (2300)
18.03.13 Svar (1264 )
18.03.13 Svar (1123) Billedkunst
18.03.13 Svar (1357)
18.03.13 Svar (1307)
18.03.13 Svar (2900)
18.03.13 Svar (1307) www.hartmannassociates.dk
18.03.13 Svar (2670)
17.03.13 Svar (2100)
17.03.13 Svar (1306)
17.03.13 Svar (1117)
17.03.13 Svar (2720 Vanløse)
17.03.13 Svar (2400)
17.03.13 Svar (1264) privat, bor iStore Kongensgade
17.03.13 Svar (8240) Privat
17.03.13 Svar (1116)
17.03.13 Svar (1101)
16.03.13 Svar (1302)
16.03.13 Svar (1355)
16.03.13 Svar (1119)
15.03.13 Svar (4060)
15.03.13 Svar (1302)
15.03.13 Svar (1308)
15.03.13 Svar (2100) Guldsmed på Gammel Mønt
14.03.13 Svar (1254K)
14.03.13 Svar (1123) Billedkunst
14.03.13 Svar (1124)
14.03.13 Svar (1220)
14.03.13 Svar (2200)
13.03.13 Svar (1052)
13.03.13 Svar (1307)
13.03.13 Svar (2500)
13.03.13 Svar (1123 ) Mia Okkels grafisk design
13.03.13 Svar (1360) fotograf
13.03.13 Svar (2610)
13.03.13 Svar (1123)
13.03.13 Svar (2800)
13.03.13 Svar (1123) borger
13.03.13 Svar (1306) Bergsøe
13.03.13 Svar (2720) Borger
12.03.13 Svar (2791)
12.03.13 Svar (1306 Kbh K)
12.03.13 Svar (1452) Lokalhistoriker - journalist
11.03.13 Svar (2ooo) Musiker, fhv. musikchef i Tivoli
10.03.13 Svar (2900)
09.03.13 Svar (4100) Garderforeningen i København
09.03.13 Svar (2605) Arkitektfirmaet Jørgen Hammelboe, ABC DK ApS
09.03.13 Svar (2000) Musiker
08.03.13 Svar (2760)
08.03.13 Svar (1368)
08.03.13 Svar (1454) Historisk guide for Reformert Kirke
08.03.13 Svar (1316)
08.03.13 Svar (1307)
08.03.13 Svar (1302)
07.03.13 Svar (2610)
07.03.13 Svar (2900)
07.03.13 Svar (2400)
07.03.13 Svar (2670)
06.03.13 Svar (1123) Tysk Reformert Kirke og Fransk Reformert Kirke
06.03.13 Svar (1307)
06.03.13 Svar (9240)
05.03.13 Svar (2100)
04.03.13 Svar (6070) Privatperson
04.03.13 Svar (2000)
04.03.13 Svar (2000)
04.03.13 Svar (1123 ) Privatperson
03.03.13 Svar (4632) Tidligere garder
03.03.13 Svar (4230)
03.03.13 Svar (2750)
02.03.13 Svar (2700)
02.03.13 Svar (6000)
01.03.13 Svar (2100)
01.03.13 Svar (3650)
01.03.13 Svar (2300)
01.03.13 Svar (1124)
28.02.13 Svar (2670)
28.02.13 Svar (2670)
28.02.13 Svar (2630)
28.02.13 Svar (1610)
28.02.13 Svar (2000) maler,foredragsholder
28.02.13 Svar (2610) Musiker
28.02.13 Svar (2610)
28.02.13 Svar (2100)
28.02.13 Svar (2300)
28.02.13 Svar (4000)
27.02.13 Svar (2300)
27.02.13 Svar (2300)
27.02.13 Svar (2700)
27.02.13 Svar (2640)
27.02.13 Svar (2000)
27.02.13 Svar (1363)
27.02.13 Svar (1363)
27.02.13 Svar (2500)
27.02.13 Svar (2100) Musiker
26.02.13 Svar (2720 )
26.02.13 Svar (2850) kunsthistoriker
26.02.13 Svar (2100)
26.02.13 Svar (4300)
26.02.13 Svar (2600)
26.02.13 Svar (2770)
26.02.13 Svar (1771)
26.02.13 Svar (2100)
26.02.13 Svar (4572)
26.02.13 Svar (2700) musikskolelærer v. Københavns Kommunes Musikskole
26.02.13 Svar (2300)
26.02.13 Svar (2000)
25.02.13 Svar (2100)
25.02.13 Svar (1307) Statens administration/privat borger
25.02.13 Svar (4300) musiker
25.02.13 Svar (4000)
25.02.13 Svar (2830)
25.02.13 Svar (1123)
25.02.13 Svar (2920)
25.02.13 Svar (3480) Royal Danish Brass
25.02.13 Svar (2300)
25.02.13 Svar (2500)
25.02.13 Svar (4140)
25.02.13 Svar (2760) Musiker
25.02.13 Svar (3000)
25.02.13 Svar (1264)
25.02.13 Svar (3450)
25.02.13 Svar (1306)
25.02.13 Svar (3450)
24.02.13 Svar (2800)
24.02.13 Svar (3300) privatperson
24.02.13 Svar (1610) Socialdemokraterne
24.02.13 Svar (1318)
24.02.13 Svar (4200)
24.02.13 Svar (2860) privat
24.02.13 Svar (2860) privat
24.02.13 Svar (2860)
24.02.13 Svar (2100) Concord Brass Band
23.02.13 Svar (2100)
23.02.13 Svar (3460)
23.02.13 Svar (2720)
23.02.13 Svar (1304)
23.02.13 Svar (4600)
23.02.13 Svar (6000)
22.02.13 Svar (2500) Københavner
22.02.13 Svar (2820)
22.02.13 Svar (2200)
22.02.13 Svar (1114)
22.02.13 Svar (1415)
22.02.13 Svar (2860)
22.02.13 Svar (1361 )
21.02.13 Svar (2500)
21.02.13 Svar (1360)
21.02.13 Svar (2450)
21.02.13 Svar (2100)
21.02.13 Svar (1123)
21.02.13 Svar (4360)
21.02.13 Svar (2920)
21.02.13 Svar (1354)
21.02.13 Svar (2100)
21.02.13 Svar (1123)
20.02.13 Svar (1114)
20.02.13 Svar (2200)
20.02.13 Svar (2700)
20.02.13 Svar (1306) SprayCph
20.02.13 Svar (2100)
20.02.13 Svar (1366)
20.02.13 Svar (2200)
20.02.13 Svar (1130)
20.02.13 Svar (1123)
20.02.13 Svar (1418)
20.02.13 Svar (2300)
19.02.13 Svar (1302)
19.02.13 Svar (2200) Dansk Musiker Forbund København
19.02.13 Svar (1131)
17.02.13 Svar (1306) pavillon7.dk
14.02.13 Svar (2100 København Ø) Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
12.02.13 Svar (2100)
12.02.13 Svar (1123)
12.02.13 Svar (1300)
11.02.13 Svar (1123) muskelbalance.dk
11.02.13 Svar (1123)
10.02.13 Svar (1306) pavillon7
09.02.13 Svar (1916)
09.02.13 Svar (1306)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Laila Echammari,
3366 1367