Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Levantkaj Vest i Nordhavn - lokalplan nr. 500

Officielt navn: Levantkaj Vest i Nordhavn - lokalplan nr. 500 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 18.07.13 til 26.09.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-148683

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen for "Levantkaj Vest i Nordhavn" indeholder bestemmelser for skolebyggeri på op til 28.000 etagemeter samt byrum og infrastruktur. Herudover fastlægges rammebestemmelser for bolig- og servicefunktioner nord for skolen, hvor nybyggeri forudsætter vedtagelse af en supplerende lokalplan samt ændring af rækkefølgebestemmelserne i Kommuneplan 2011.

Lokalplanen suppleres af en udbygningsaftale for etablering af Sundkrogsgade som er Indre Nordhavns hovedvej, hvorfra ankomsten til lokalplanområdet vil ske og for at etablere en sikker skolevej.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 500 Levantkaj Vest med kommuneplantillæg som PDF 

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2013

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Levantkaj Vest med forslag til kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Kristian Sundquist, tlf. 33 66 13 28