Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Lethal i Ørestad City Nord - tillæg 1 - lokalplan 309-1

Officielt navn: Lethal i Ørestad City Nord - Lokalplan 309-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 14.11.13 til 31.01.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0237660

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Etablering af en lethal på arealet nord for bebyggelsen Bjerget i Ørestad City Nord. Lethallen skal invitere til idræt, leg og ophold, og vil på den måde understøtte bylivet i Ørestad City.

Vedtaget lokalplan

Hent Ørestad City Nord Tillæg 1 - lokalplan nr. 309-1 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, indsigelsesliste, notat om indsigelser, faktaark

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad City Nord Tillæg 1 som PDF

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Tidligere lokalplaner

Lokalplan 309

Hent lokalplan 309 Ørestad City Nord som PDF 

Lokalplanen er bekendtgjort februar 2000

 

Seneste høringssvar

18.12.13 Svar (2300)
Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Ole Horst, tlf.: 3366 1374