Lersø Parkallé 2 - lokalplan nr. 535

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

7. january 2016 til 3. march 2016

Sagsnummer

2016-0003159

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. march 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere ca. 164 almene ungdomsboliger i eksisterende og nye bygninger i området ved Nørre Campus. 
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 535 Lersø Parkallé 2 som PDF (11 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. juni 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Lersø Parkallé 2 som PDF (11 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen den 14. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. januar 2016.

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér