Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Lergravsvej - lokalplan 503

Officielt navn: Lergravsvej - Lokalplan 503 med kommuneplantillæg
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 24.07.13 til 25.09.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-75776

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planforslagene for "Lergravsvej" muliggør videreudvikling af arealer på Østamager omkring Metroarealerne nord for Øresundsvej. Skanska ønsker at opføre en bebyggelse med ca. 400 boliger, med mulighed for op til 8.400 m2 serviceerhverv og opførelse af et parkeringshus med ca. 270 pladser og 2.500 m2  butikker. 

Lokalplan

Hent lokalplan nr. 503 med kommuneplantillæg nr. 27 - Lergravsvej som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, supplerende høring, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag, udbygningsaftale mv. 

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lergravsvej med forslag til kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, høringssvar fra lokaludvalg, udkast til udbygningsaftale mv.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Seneste høringssvar

25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300 )
25.09.13 Svar (2300 )
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
25.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300) Den integrerede institution F/S Rosa
24.09.13 Svar (2300) Danske Bank
24.09.13 Svar (2300) Ansat i F/S Rosa
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300)
24.09.13 Svar (2300) Grundejerforeningen Øresund Have
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300 )
23.09.13 Svar (2300) Privat beboer i området
23.09.13 Svar (2300) Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape-3
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300) Journalist TV2
23.09.13 Svar (2300)
23.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300) 3089273
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
22.09.13 Svar (2300)
21.09.13 Svar (2300 S)
21.09.13 Svar (2300)
21.09.13 Svar (2300)
21.09.13 Svar (2300)
21.09.13 Svar (2300)
20.09.13 Svar (2300)
20.09.13 Svar (2300)
20.09.13 Svar (2300)
20.09.13 Svar (2300)
20.09.13 Svar (2300)
20.09.13 Svar (1300 ) Foreningen Hovedstadens Forskønnelse
19.09.13 Svar (2300)
19.09.13 Svar (2300)
18.09.13 Svar (2300)
18.09.13 Svar (2300)
18.09.13 Svar (2300)
17.09.13 Svar (2300) Privat
17.09.13 Svar (2300)
17.09.13 Svar (2300)
17.09.13 Svar (2300)
16.09.13 Svar (2300)
16.09.13 Svar (2300)
16.09.13 Svar (2300)
16.09.13 Svar (2300)
16.09.13 Svar (2300)
15.09.13 Svar (2300)
15.09.13 Svar (2300)
15.09.13 Svar (4200)
15.09.13 Svar (2300)
15.09.13 Svar (2300)
15.09.13 Svar (2300)
14.09.13 Svar (2300)
14.09.13 Svar (2300 )
14.09.13 Svar (2300)
14.09.13 Svar (2300)
14.09.13 Svar (2300)
14.09.13 Svar (2300)
14.09.13 Svar (2300)
14.09.13 Svar (2300)
13.09.13 Svar (4200 Slagelse)
13.09.13 Svar (2300)
13.09.13 Svar (2300)
12.09.13 Svar (2300)
12.09.13 Svar (2300)
12.09.13 Svar (2300)
12.09.13 Svar (2300)
12.09.13 Svar (2300)
11.09.13 Svar (2300)
11.09.13 Svar (2300)
11.09.13 Svar (2300)
11.09.13 Svar (2300)
11.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300 )
10.09.13 Svar (2300 )
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300 )
10.09.13 Svar (2300 )
10.09.13 Svar (2300 )
10.09.13 Svar (2300 )
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300 ) Medarbejder i F/S Rosa- daginstitution på Øresundsvej 131
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300) Privatperson
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300)
10.09.13 Svar (2300) Øresund Strand Park Etape 3
10.09.13 Svar (2300)
09.09.13 Svar (2300)
09.09.13 Svar (2300)
09.09.13 Svar (2300)
09.09.13 Svar (2450) Friluftsrådet København
09.09.13 Svar (2300)
09.09.13 Svar (2300)
09.09.13 Svar (2300)
09.09.13 Svar (2300)
08.09.13 Svar (2300)
08.09.13 Svar (2300)
08.09.13 Svar (2300)
08.09.13 Svar (2300) Borger
08.09.13 Svar (2300)
08.09.13 Svar (2300)
07.09.13 Svar (2300)
07.09.13 Svar (2300)
07.09.13 Svar (2300) 1980
07.09.13 Svar (2300)
07.09.13 Svar (2300)
07.09.13 Svar (2300)
06.09.13 Svar (2300)
06.09.13 Svar (2300)
06.09.13 Svar (2300)
05.09.13 Svar (2300)
05.09.13 Svar (2300)
05.09.13 Svar (2300)
05.09.13 Svar (2300) Journalist TV2
04.09.13 Svar (2300)
04.09.13 Svar (2300 )
04.09.13 Svar (2300)
03.09.13 Svar (2300)
02.09.13 Svar (2300) Grundejerforeningen Øresund Strandpark
02.09.13 Svar (2300)
02.09.13 Svar (2300)
01.09.13 Svar (2300)
01.09.13 Svar (2300)
01.09.13 Svar (2300 s)
30.08.13 Svar (2300) Ejerforeningerne Øresund Strandpark Etape 1 & 2
29.08.13 Svar (2300)
29.08.13 Svar (2300)
29.08.13 Svar (2300)
28.08.13 Svar (2300)
28.08.13 Svar (2300) Privat
27.08.13 Svar (2300)
27.08.13 Svar (2300) Privat person
27.08.13 Svar (2300)
27.08.13 Svar (2300)
26.08.13 Svar (2300)
25.08.13 Svar (2300)
25.08.13 Svar (2300)
24.08.13 Svar (2300)
21.08.13 Svar (2300)
21.08.13 Svar (2300)
20.08.13 Svar (2300)
18.08.13 Svar (2300 S)
14.08.13 Svar (2300)
09.08.13 Svar (2300)
04.08.13 Svar (2300) Privatperson
27.07.13 Svar (2300)
Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Morten Wigh Felsen, tlf. 33 66 13 31