Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Landgreven - lokalplan 455

Officielt navn: Landgreven - lokalplan 455
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 16.06.10 til 15.09.10
Sagsnr: 2010-12842

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planforslaget skal sikre et fortsat alsidigt og levende bymiljø omkring Boltens Gård. Planforslaget giver mulighed for at opføre 2 nye kontoretager på taget af "Borgergadehus" samt mindre karnapper på butiksfacaderne af "Borgergadehus". Samtidig sikres de eksisterende bevaringsværdige bygninger med bevarende bestemmelser.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 455 - Landgreven som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 16. december 2010.

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Landgreven som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Landgreven som PDF

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig