Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kultur- og Fritidspolitik

Officielt navn: Høring vedrørende Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013
Type: Andet
Høringsperiode: 15.08.11 til 26.09.11
Sagsnr: 2010-24793
Billede af høringen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et udkast til ”Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013”. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 9. juni 2011 at sende strategien i høring hos relevante parter.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar og dialogen med interessenterne forelægges en revideret udgave af politikken for Kultur- og Fritidsudvalget den 27. oktober 2011.

Høringssvar skal være Kultur- og Fritidsforvaltningen i hænde senest mandag den 26. september 2011.

 

På grund af folketingsvalget er høringsmødet den 15. september om Københavns Kommunes kommende Kultur- og Fritidspolitik  flyttet.

 

Det afholdes nu tirsdag den 27. september fra kl. 19.00-21.00.

 

Mødet finder fortsat sted i BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 Kbh. NV, i Salen (3. sal)

 

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Planlægning
Nyropsgade 1, 3 sal.
1602 København V